TIN TRONG NƯỚC

Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông thảo luận về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không Quốc tế Long Thành
13/11/2017 | 03:07  | cms-view-count: 3748

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, sáng 13/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không Quốc tế Long Thành. Đại biểu Nguyễn Trường Giang, Đoàn Đại biểu tỉnh Đắk Nông đã tham gia phát biểu.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đắk Nông xin giới thiệu bài phát biểu của Đại biểu Nguyễn Trường Giang:

Đại biểu Nguyễn Trường Giang - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông thảo luận tại hội trường về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành
 

Tôi đánh giá cao việc triển khai và lập báo cáo khả thi của Chính phủ, và địa phương trọng việc triển khai  Nghị Quyết số 38/2017/QH14 của Quốc hội. Tôi xin góp ý thêm 2 nội dung liên quan đến báo cáo khả thi.

Thứ nhất, theo quy định tại điều 2 của Nghị quyết số 38/2017/QH14 ngày 19/6/2017 của Quốc hội về việc "tách nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư của Cảng hàng không Quốc tế Long Thành thành dự án thành phần" thì Chính phủ triển khai lập báo cáo khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư và báo cáo Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 4. Như vậy Quốc hội sẽ thông qua Nghị quyết phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi chứ không phải là Nghị quyết về dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không Quốc tế Long Thành như dự thảo đang trình Quốc hội.

Tôi đồng ý với ý kiến của Đại biểu Quang Hàm của đoàn Phú Thọ phát biểu về nội dung của Nghị quyết. Theo đó, Nghị quyết cần có một số chỉ tiêu cơ bản đã được nêu trong báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội như tổng mức đầu tư, cơ chế bố trí vốn, về chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư, cơ chế đặc thù của dự án. Và nếu có đặc thù khác với quy định của luật hiện hành thì cần được đưa vào nội dung của Nghị quyết. Ví dụ như chúng ta có áp dụng điểm i, khoản 1, điều 64 của Luật Đất đai hay không. Việc hỗ trợ phục hồi thu nhập và ổn định cuộc sống của người dân, nếu không quy định các nội dung này thì đương nhiên phải thực hiện theo quy định của luật hiện hành. Tương tự như sắp tới Chính phủ trình Quốc hội Nghị quyết về cơ chế tài chính đặc thù của TP Hồ Chí Minh, tôi đề nghị những vấn đề gì mà khác so với quy định của luật hiện hành thì cần phải đưa vào Nghị quyết mới có thể đảm bảo tính khả thi.

Vấn đề thứ hai, tôi được biết là ngày 11/8 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có ý kiến về việc thuê tư vấn, chuyên gia ngành quốc tế để nghiên cứu quy hoạch xây dựng phương án mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất. Thủ tướng cũng đồng ý về chủ trương và phương án thuê tư vấn chuyên ngành quốc tế đánh giá việc sử dụng đất Cảng hàng không, đồng thời xây dựng phương án mở rộng và lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch Cảng hàng không, các quy hoạch liên quan tại Tân Sơn Nhất, quy hoạch mở rộng cả về phía bắc và phía nam, đồng thời không giới hạn về việc sử dụng đất nhằm nâng cao công suất khai thác, kết cấu hạ tầng phù hợp với tốc độ phát triển vận tải hàng không. Do đó, tôi đề nghị cần đánh giá bổ sung về mối quan hệ giữa việc mở rộng Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất với Cảng hàng không Quốc tế Long Thành

Nhật Nam