TIN TRONG NƯỚC

Hội nghị trực tuyến Toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng
28/03/2021 | 04:34  | cms-view-count: 9634

Ngày 27 và 28/3, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tại đầu cầu Trung ương, tham dự có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị - Thủ tướng Chính Phủ; đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Quốc Hội; Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính Phủ; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương...

Tại tỉnh Đắk Nông, Hội nghị được kết nối tới 11 điểm cầu, gồm các điểm cầu: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Hội trường Tỉnh ủy và 8 điểm cầu tại các huyện ủy, thành ủy. 
Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Nông. 
Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Văn phòng Tỉnh ủy.
 
 
Đồng chí Trần Xuân Hải – UVBTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông.
Toàn cảnh điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông.
 
Phát biểu khai mac hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng khẳng định Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Vì vậy việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vô cùng quan trọng và cấp bách.  Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị qua Hội nghị, các  đồng chí tham dự nắm rõ các nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng... 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo viên là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư quán triệt 5 chuyên đề, nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, gồm: Chuyên đề Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt; Chuyên đề Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt; Chuyên đề Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt; Chuyên đề Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam, do đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt; Chuyên đề Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia, do đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạt.
ĐQ