Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai kế hoạch năm 2020
cms-publish-date 24/12/2019 | 07:21  | cms-view-count: 4752

Chiều 23/12, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông

Tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông, đồng chí Trương Thanh Tùng - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị trực thuộc Sở; lãnh đạo các Sở, ngành liên quan cùng tham dự..

Theo đánh giá tại hội nghị, năm 2019, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án, kế hoạch cơ cấu lại ngành một cách toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; cùng với đó vận hành theo cơ chế thị trường, ứng dụng khoa học công nghệ mới tạo ra giá trị gia tăng và đổi mới mô hình tăng trưởng, khai thông thị trường xuất nhập khẩu; môi trường đầu tư của ngành được cải thiện; sức cạnh tranh quốc gia của nông sản hàng hóa có nhiều tiến bộ.

Ngành Nông nghiệp đã hoàn thành và vượt 3/4 chỉ tiêu kế hoạch gồm: kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 41,3 tỷ USD, thặng dư thương mại đạt mức cao 10,4 tỷ USD, tăng 19,3%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,85%; tỷ lệ xã đạt tiêu chí nông thôn mới đạt 54%, có 111 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Công tác phòng, chống dịch bệnh trong chăn nuôi đặc biệt là dịch tả lợn Châu Phi được triển khai quyết liệt, đến nay dịch bệnh đã được khống chế. Hạ tầng nông nghiệp được củng cố, công tác thủy lợi và phòng chống thiên tai có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước chủ động ứng phó và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra.

Năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng, diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, năm bứt phá hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016 - 2020. Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, toàn ngành xác định nội dung cơ bản là "xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới phồn vinh và văn minh". Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP ngành đạt từ 2,8 - 3%; tốc độ tăng giá trị sản xuất nông lâm, thủy sản khoảng 2,9 - 3,05%; kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt trên 42 tỷ USD; tỷ lệ che phủ rừng 42%; 59% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; 96% dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; thành lập mới 2.000 HTX nông nghiệp.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, ghi nhận những kết quả ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đạt được trong năm 2019. Khẳng định năm 2020 là năm có nhiều sự kiện có ý nghĩa quan trọng, nhất là Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu ngành nông nghiệp tiếp tục cơ cấu lại nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới; hoàn thiện kết cấu hạ tầng phục vụ nông nghiệp nông thôn; tăng cường kiểm tra, kiểm soát an toàn thực phẩm; đảm bảo tốt việc quản lý giá cả các sản phẩm phục vụ cho nông nghiệp; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành nông nghiệp từ trung ương đến địa phương; áp dụng công nghệ 4.0 vào nông nghiệp mạnh mẽ; tiếp tục ứng phó với biến đổi khí hậu trong bối cảnh hiện nay.

Song Nguyên