Tổng quan về Đắk Nông

Chương trình đề tài khoa học

Danh mục đề tài khoa học năm 2019-2020

cms-publish-date 01/10/2020 | 03:22 PM  | cms-view-count: 4792
Danh mục đề tài khoa học năm 2019-2020  TT Tên nhiệm vụ Mục tiêu Đơn vị chủ trì Chủ nhiệm Thời gian bắt đầu ...

Danh mục các đề tài, dự án nghiệm thu năm 2019

cms-publish-date 04/05/2020 | 09:47 AM  | cms-view-count: 2488
Danh mụccác đề tài dự án nghiệm thu năm 2019 TT Tên nhiệm vụ Mục tiêu Đơn vị chủ trì Chủ nhiệm Thời gian bắt đầu ...

Danh mục đề tài, dự án năm 2018

cms-publish-date 26/02/2019 | 02:07 PM  | cms-view-count: 15654
  TT Tên Mục tiêu Chủ trì Chủ nhiệm Bắt đầu Kết thúc 1 ...

Huyện ủy Đắk Song tổ chức Hội nghị Nghiệm thu đề tài “Lịch sử Đảng bộ xã Đắk N’Drung (1930 - 2015)”

cms-publish-date 23/03/2018 | 08:17 AM  | cms-view-count: 8368
Sáng ngày 21/3/2018, Huyện ủy Đắk Song đã tổ chức Hội nghị Nghiệm thu đề tài "Lịch sử Đảng bộ xã Đắk N’Drung (1930 - 2015)". Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Phan Văn Hợp –Bí thư Huyện...

Danh mục các đề tài, dự án năm 2017

cms-publish-date 27/02/2018 | 07:47 AM  | cms-view-count: 9397
Stt Tên đề tài/dự án Chủ nhiệm Cơ quan chủ trì Bắt đầu/kết thúc Tổng kinh phí ĐT/DA ...

Danh mục đề tài khoa học, dự án đã được nghiệm thu năm 2016

cms-publish-date 11/09/2017 | 10:01 AM  | cms-view-count: 8738
Stt Tên đề tài/dự án Chủ nhiệm Cơ quan chủ trì Bắt đầu/kết thúc Mục tiêu 1 ...

Danh mục Đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh giai đoạn 2011 - 2015

cms-publish-date 07/04/2017 | 10:45 AM  | cms-view-count: 10191
Đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh giai đoạn 2011 - 2015, gồm có 50 đề tài.

Danh mục Đề tài khoa học và công nghệ cấp nhà nước giai đoạn 2011 - 2015

cms-publish-date 07/04/2017 | 10:40 AM  | cms-view-count: 9442
Đề tài khoa học và công nghệ cấp nhà nước giai đoạn 2011 - 2015, gồm có 8 đề tài.