Tổng quan về Đắk Nông

Chương trình đề tài khoa học

Danh mục đề tài, dự án năm 2018
cms-publish-date 26/02/2019 | 02:07  | cms-view-count: 25338

 

TT

Tên

Mục tiêu

Chủ trì

Chủ nhiệm

Bắt đầu

Kết thúc

1

Nghiên cứu thực trạng sức khỏe cộng đồng của người dân tộc thiểu số tại địa bàn khó khăn ở tỉnh Đắk Nông, năm 2015-2016

13.1. Xác định thực trạng sức khoẻ của người dân tộc thiểu số và hoạt động của trạm y tế xã tại một số xã khó khăn của tỉnh Đăk Nông.
13.2. Mô tả một số yếu tố liên quan đến sức khoẻ cộng đồng làm cơ sở lựa chọn vấn đề ưu tiên để đề xuất giải pháp, phương thức can thiệp thích hợp.

Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên

Ngô Thị Hải Vân

6/2015

5/2017

2

Giải quyết việc làm cho thanh niên dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông, thực trạng và giải pháp

Đánh giá thực trạng việc làm, giải quyết việc làm và thực hiện các chính sách giải quyết việc làm cho thanh niên dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Đề xuất các giải pháp về giải quyết việc làm cho thanh niên dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông

Phạm Vương Quốc Trung

9/14

2/16

3

Nghiên cứu xây dựng quy trình phòng chống bệnh vius và mô hình sản xuất tiên tiến trên cây chanh dây (Passiflora edulis) ở Đăk Nông

Xác định tác nhân và tìm ra những giải pháp an toàn để quản lý hiệu quả bệnh do virus và một số dịch hại quan trọng khác trên cây chanh dây.
Xây dựng mô hình sản xuất chanh dây tiên tiến có áp dụng tiến bộ kỹ thuật mang lại hiệu quả cao và bền vững hơn. Từ đó, đề xuất Quy trình phòng chống bệnh virus trên cây chanh dây (Passiflora Edulis) ở Đắk Nông.

Viện cây ăn quả miền Nam

Nguyễn
Văn Hòa

10/14

9/17

4

Nghiên cứu trồng thử nghiệm cây Cọ dầu tại tỉnh Đắk Nông

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của cây cọ dầu trên một số vùng sinh thái của tỉnh Đăk Nông.

Viện Khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên

Trần Vinh

5/2015

4/2018

5

Nghiên cứu, điều tra đánh giá di sản địa chất, xây dựng công viên địa chất khu vực Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

Bảo vệ, bảo tồn, quản lý và khai thác phát huy giá trị các di sản khu vực Krông Nô một cách hợp lý, thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế xã hội.

Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

TS. La Thế Phúc

7/2016

7/2018

6

Hoàn thiện quy trình sản xuất Piperine và tích hợp công nghệ thu tinh dầu trong quá trình chế biến tiêu trắng

- Nghiên cứu quy trình công nghệ mới sản xuất tiêu trắng chất lượng cao bằng hơi quá nhiệt.
- Nghiên cứu, chế tạo thiết bị tích hợp với thiết bị chế biến tiêu trắng để tận thu tinh dầu tiêu.
- Hoàn thiện, quy trình sản xuất Piperine chất lượng cao từ phế, phụ phẩm trong quá trình chế biến tiêu trắng.

Công ty CPĐT và XNK An Phong Đắk Nông

KS. Nguyễn Nho Lý

12/2016

5/2018

7

Vai trò của Hội đồng nhân dân các cấp trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Đánh giá vai trò của Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao vai trò của HĐND các cấp trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh.

Văn Phòng HĐND tỉnh Đắk Nông

CN. Võ Văn Hân

7/2016

12/2017

8

Đánh giá tác động của đầu tư công tới đầu tư tư nhân và đề xuất chính sách sử dụng đầu tư công hợp lý để khuyến khích đầu tư tư nhân cho tăng trưởng kinh tế tỉnh Đắk Nông

- Đánh giá được tác động của đầu tư công tới đầu tư của khu vực tư nhân trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh Đắk Nông.
- Đề xuất các chính sách cho chính quyền tỉnh Đắk Nông trong sử dụng đầu tư công hợp lý nhằm thu hút đầu tư tư nhân cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh Đắk Nông.

Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng

PGS.TS. Bùi Quang Bình

8/2017

12/2018

9

Nghiên cứu, ứng dụng một số giải pháp khoa học, tổng hợp để tái canh sớm cây cà phê tại Đắk Nông

- Quản lý được tác nhân gây chết cây cà phê tái canh, đề xuất qui trình trồng tái canh sớm cây cà phê sau 6– 12 tháng tại Đắk Nông.
- Xác định mức độ phổ biến của một số loài dịch hại chính và vai trò gây chết cà phê tái canh của chúng.
    - Đề xuất được các giải pháp phòng chống các loại dịch hại chính.
    - Xây dựng thành công mô hình tái canh cà phê sớm 6 tháng - 1năm đạt tỷ lệ cây sống năm thứ 2 ≥ 85%.
   - Xây dựng quy trình và phổ biến nhân rộng kết quả vào sản xuất.

Viện Bảo vệ Thực vật

TS. Nguyễn Thị Thủy

6/2015

5/2018