TIN TỨC - SỰ KIỆN

Họp Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh
15/04/2021 | 10:15  | cms-view-count: 41783

Ngày 14/4, Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đã tổ chức họp nhằm đánh giá công việc soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt. Đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Theo báo cáo tại cuộc họp, đến nay tỉnh ta đã hoàn thành các các văn bản thành lập, duy trì hoạt động, phân công nhiệm vụ của Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Ban soạn thảo đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành lấy thông tin quản lý liên quan chất lượng nước về Sở Y tế để tổng hợp và phân tích theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Thu thập thông tin tình hình các bệnh liên quan đến nguồn nước sinh hoạt để tổng hợp đánh giá, làm cơ sở dữ liệu phục vụ xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước sạch.

Tại cuộc họp các thành viên Ban soạn thảo thảo luận, đóng góp ý kiến cho việc soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh là cơ sở cho việc quản lý tài nguyên nước bền vững, bảo đảm an toàn vệ sinh và nâng cao sức khỏe người dân. Ban soạn thảo, các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung vào các nhiệm vụ đã đề ra để thực hiện các bước một cách kỹ càng và trình UBND tỉnh ban hành quy chuẩn theo quy định.

Tấn Lê