TIN TỨC - SỰ KIỆN

Công nhận 03 xã duy trì đạt tiêu chí quốc gia về y tế năm 2020
19/04/2021 | 09:12  | cms-view-count: 20460

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 534/QĐ-UBND, về Công nhận 03 xã duy trì đạt tiêu chí quốc gia về y tế năm 2020

Theo đó, Công nhận 03 xã thuộc huyện Cư Jút duy trì đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2020, gồm: xã Eapô, xã Nam Dong và xã Đắk Drông.

UBND tỉnh giao Sở Y tế chịu trách nhiệm đối với hồ sơ do đơn vị thẩm định, trình UBND tỉnh; chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện và các đơn vị y tế trực thuộc hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ để các xã Eapô, xã Nam Dong và xã Đắk Drông giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí quốc gia về y tế.

Huy Hoàng