TIN TỨC - SỰ KIỆN

Tăng cường phối hợp thực hiện cấp căn cước công dân
06/05/2021 | 02:12  | cms-view-count: 19300

Ngày 6/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 2158/UBND-BCĐ về việc tăng cường phối hợp thực hiện cấp căn cước công dân

Theo đó, tính đến hết ngày 20/4/2021, toàn tỉnh đã thu nhận được 315.913/498.794 hồ sơ cấp Căn cước công dân(CCCD). Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện công tác thu nhận hồ sơ cấp CCCD còn gặp nhiều khó khăn. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện "chiến dịch" cấp CCCD trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về dân cư, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung như sau:

Chính quyền các cấp quán triệt cán bộ, công chức, viên chức phát huy tinh thần gương mẫu, tự giác vận động người thân và gia đình thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, phối hợp với lực lượng Công an để làm thủ tục, hồ sơ cấp CCCD.

Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan thông tin, truyền thông tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của thẻ CCCD.

Ngành Tư pháp địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND, nhất là Tư pháp - Hộ tịch cấp xã trong việc phối hợp với lực lượng Công an hướng dẫn, thực hiện các quy định liên quan đến hộ tịch, tạo thuận lợi cho công dân được cấp, bổ sung, điều chỉnh thông tin cá nhân trong thời gian sớm nhất để bảo đảm đủ điều kiện làm thủ tục cấp CCCD theo quy định.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền trong công tác vận động cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân khai báo thông tin phục vụ cấp CCCD; vận động người thân và gia đình có thân nhân đang đi làm xa, học sinh, sinh viên đang theo học tại các tỉnh khác tranh thủ về địa phương để làm thủ tục cấp CCCD.

Yêu cầu Công an tỉnh phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục chỉ đạo lực lượng Công an các cấp phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp hoàn thành nhiệm vụ cấp CCCD theo quy định.

Huy Hoàng