TIN TỨC - SỰ KIỆN

Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp
14/05/2021 | 08:54  | cms-view-count: 11837

Thực hiện Công văn số 3836/CV-BCĐ ngày 10/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh và khu công nghiệp; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn 2332/UBND-KGVX, chỉ đạo các đơn vị triển khai cấp bách các nhiệm vụ sau:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Tăng cường kiểm tra, giám sát và đôn đốc các cơ sở lao động trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 ban hành Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động.

Chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan triển khai việc yêu cầu người sử dụng lao động ký cam kết thực hiện đầy đủ các quy định phòng, chống dịch Covid-19, chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị.

Sở Y tế: Chỉ đạo các đơn vị y tế tổ chức hướng dẫn cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp về việc phân luồng cách ly y tế, thiết lập phòng cách ly y tế tạm thời khi có trường hợp nghi ngờ Covid-19; Chỉ đạo các đơn vị y tế tuyến huyện, thành phố tăng cường kiểm tra công tác tổ chức phân luồng y tế của các cơ sở khám chữa bệnh phục vụ cho người lao động tại các khu công nghiệp.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, phương án cách ly xử lý khi có trường hợp mắc Covid-19 trong khu công nghiệp và tổ chức diễn tập các phương án phòng, chống dịch Covid-19 tại khu công nghiệp, hoàn thành trong tháng 5/2021; Quản lý, kiểm soát chặt thông tin người lao động ngoại tỉnh làm việc tại các khu công nghiệp để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Triển khai đến các ban, ngành, đoàn thể liên quan tại địa phương chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp; Tập trung chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch cho các cơ sở sản xuất kinh doanh được đánh giá có nguy cơ lây nhiễm trung bình và nguy cơ lây nhiễm cao. Thực hiện phân cấp quản lý giám sát phòng, chống Covid-19 cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch cấp xã, phường, thị trấn nơi có các cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động; Xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị không tuân thủ các quy định phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc.

Huy Hoàng