TIN TỨC - SỰ KIỆN

Triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19
24/05/2021 | 08:30  | cms-view-count: 24979

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 tại Thông báo 116/TB-VPCP ngày 19/5/2021 của Văn phòng Chính phủ. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Công văn số 2514/UBND-KGVX, yêu cầu Các Sở, Ban, ngành, hội, đoàn thể cấp tỉnh, các đơn vị lực lượng vũ trang cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch:

Kiên trì và cương quyết thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế xã hội; bảo đảm thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và quy định của pháp luật; quyết liệt thực hiện có hiệu quả việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, coi sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết.

Hết sức tránh đồng thời cả 2 khuynh hướng: (1) lơ là, chủ quan, mất cảnh giác (nhất là khi không có dịch); (2) hốt hoảng, hoang mang, lo lắng, mất bình tĩnh, thiếu bản lĩnh khi ứng phó dịch bệnh. Chống dịch như chống giặc; kế thừa kinh nghiệm hay, bài học quý, cách làm tốt có hiệu quả từ 3 đợt dịch trước. Từng cơ quan, đơn vị, địa phương phải bình tĩnh, chủ động, tích cực thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch theo thẩm quyền được giao.

Chú trọng kêu gọi, huy động nhân dân tham gia, hợp tác, ủng hộ và tự giác thực hiện các pbiện pháp phòng, chống dịch; có cơ chế, chính sách kêu gọi sự đóng góp của người dân, doanh nghiệp đối với công tác phòng, chống dịch, nhất là việc kêu gọi đóng góp của toàn dân, doanh nghiệp trong việc đóng góp tài chính cho việc mua vắc xin.

Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu Công nghiệp tỉnh, UBND và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người các huyện, thành phố các cơ quan đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh nhanh chóng rút kinh nghiệm từ thực tiễn dịch bệnh tại một số doanh nghiệp, khu công nghiệp trên cả nước, khẩn trương rà soát, có phương án và triển khai nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại các khu công nghiệp.

Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tấn báo chí, Đài phát thanh và Truyền hình Đắk Nông: Tiếp tục tăng cường thông tin, tuyên truyền kịp thời, khách quan về phòng, chống dịch bệnh;  Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông và hệ thống truyền hình, truyền thanh cấp huyện tăng cường thông tin về phòng, chống dịch bệnh, tập trung thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, hướng dẫn cho nhân dân thực hiện yêu cầu 5K, tiêm vắc xin...

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

Các địa phương phải tích cực rà soát các phương án phòng, chống dịch, nắm chắc và cập nhật tình hình, dự báo chính xác, có kế hoạch cụ thể, khả thi, chặt chẽ, bảo đảm chủ động phòng, chống dịch trong mọi tình huống. Cấp tỉnh phải chủ động lo cho cấp tỉnh, cấp huyện phải chủ động lo cho cấp huyện, cấp xã lo cho cấp xã, thôn, bản, ấp, tổ dân phố cũng phải tự lo cho mình; từng người dân phải có trách nhiệm với chính mình, chủ động bảo vệ sức khỏe của bản thân, và vì sức khỏe của cộng đồng, góp phần vào công cuộc phòng, chống dịch của cả hệ thống chính trị và góp phần bảo vệ lợi ích của quốc gia, dân tộc.

Các địa phương căn cứ vào quy định, chủ động bám sát, nắm chắc tình hình, diễn biến dịch trên địa bàn để vận dụng linh hoạt, sáng tạo, quyết định theo thẩm quyền được giao, bảo đảm hiệu quả, đặc biệt xử lý hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội, nhất là thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; lưu ý thông tin kịp thời, minh bạch, rõ ràng để nhân dân yên tâm.

Huy Hoàng