TIN TỨC - SỰ KIỆN

Công nhận 54 tác phẩm báo chí đạt Giải thưởng Báo chí tỉnh Đắk Nông lần thứ V năm 2020
22/06/2021 | 08:26  | cms-view-count: 4915

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 840/QĐ-UBND về việc Công nhận 54 tác phẩm đạt Giải thưởng Báo chí tỉnh Đắk Nông lần thứ V năm 2020

Theo đó, 54 tác phẩm được công nhận đạt Giải thưởng Báo chí tỉnh Đắk Nông lần thứ V năm 2020, cụ thể như sau:

Báo in 13 giải: 01 giải A, 02 giải B, 03 giải C, 07 giải Khuyến khích.

Báo hình (truyền hình) 11 giải: 01 giải A, 02 giải B, 03 giải C, 05 giải Khuyến khích.

 Báo nói (phát thanh) 08 giải: 01 giải A, 02 giải B, 03 giải C, 02 giải Khuyến khích.

Báo điện tử 11 giải: 01 giải A, 02 giải B, 03 giải C, 05 giải Khuyến khích.

Ảnh báo chí 11 giải: 02 giải B, 03 giải C, 06 giải Khuyến khích. Xem chi tiết 

Tiền thưởng kèm theo Giấy chứng nhận cho từng tác giả, nhóm tác giả đạt Giải thưởng Báo chí tỉnh Đắk Nông lần thứ V năm 2020 thực hiện theo Công văn số 5033/UBND-KGVX ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Huy Hoàng