TIN TỨC - SỰ KIỆN

Danh sách 11 trường hợp áp dụng biện pháp cách ly y tết tại cơ sở cách ly tập trung thành phố Gia Nghĩa
28/07/2021 | 03:23  | cms-view-count: 3145

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người thành phố Gia Nghĩa vừa ban hành Quyết định phê duyệt danh sách 11 trường hợp áp dụng các biện pháp cách ly y tế tập trung tại khu cách ly y tế tập trung thành phố Gia Nghĩa.

- Lý do cách ly: có nguy cơ nhiễm dịch bệnh Covid-19.

Thời gian cách ly: 14 ngày theo quy định tại Công văn số 1701/BCĐ ngày 16/7/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người thành phố Gia Nghĩa về việc hướng dẫn giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà.

Danh sách chi tiết tại đây

Trong thời gian áp dụng quyết định cách ly y tế, cá nhân có tên trong danh sách tuân thủ các quy định đối với người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế theo quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều 14 của Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ. Tuyệt đối tuân thủ sự kiểm soát, quản lý tại cơ sở cách ly, không được tiếp xúc trực tiếp với người thân hoặc tự ý đi ra khỏi khu vực cách ly trừ các trường hợp phải chuyển cơ sở khám bệnh, chữ bệnh theo quy định.

H.M