TIN TỨC - SỰ KIỆN

Phê duyệt 07 doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí bằng ngân sách nhà nước năm 2021
04/08/2021 | 03:01  | cms-view-count: 15938

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1148/QĐ-UBND, về việc phê duyệt doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí bằng ngân sách nhà nước năm 2021 theo Đề án "Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Đắk Nông đến năm 2025"

Theo đó, 07 doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí bằng ngân sách nhà nước năm 2021 được phê duyệt như sau: Công ty TNHH nông sản sạch Phan An Đắk Nông; Công ty TNHH SX TM&DV Cao Nguyên; Công ty TNHH MTV cà phê Hoàng Phong; Công ty TNHH MTV Nhà thuốc Thảo Nguyên Đường; Công ty CPTM Sachi Tây Nguyên; Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ An Phát; Công ty TNHH Damifarm.

Nguồn kinh phí hỗ trợ từ Nguồn vốn ngân sách sự nghiệp khoa học công nghệ được giao tại Quyết định số 1858/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

UBND tỉnh giao đại diện hợp pháp các doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí năm 2021 theo Đề án "Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Đắk Nông đến năm 2025" đã được phê duyệt thực hiện các nội dung hỗ trợ bảo đảm hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, nghiệm thu và thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định.

Xem chi tiết tai đây.

Huy Hoàng