TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thường trực Tỉnh ủy làm việc Ban Thường vụ Thành ủy Gia Nghĩa
17/09/2021 | 09:48  | cms-view-count: 15894

Sáng 16/9, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông do đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì đã làm việc Ban Thường vụ Thành ủy Gia Nghĩa để nắm bắt tình hình kinh tế xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 8 tháng đầu năm 2021; triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII.

Các đồng chí: Điểu K'Ré, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy, một số sở, ngành dự.

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu TP. Gia Nghĩa có chiến lược, tư duy mới, tập trung xây dựng thành phố xứng tầm

Theo báo cáo của TP. Gia Nghĩa, trong bối cảnh ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, nhưng với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, sự chung sức, đồng lòng của người dân, Gia Nghĩa đã triển khai thực hiện chỉ tiêu năm 2021 đạt được những kết quả quan trọng.

Tình hình kinh tế - xã hội được duy trì ổn định, phát triển khá. Đến nay, thành phố có 12/34 chỉ tiêu đạt và vượt; 14/34 chỉ tiêu đạt khá; 4/34 chỉ tiêu còn đạt thấp và 4/34 đánh giá vào cuối năm (chiếm 24%). Thu ngân sách ước đạt 560,7 tỷ đồng, đạt 51% dự toán. Vốn đầu tư công giải ngân đạt 42,65% so với kế hoạch.

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu đóng góp ý kiến với TP. Gia Nghĩa

Thành phố hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Công tác bố trí tái định cư cho người dân, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để triển khai các hạng mục công trình thuộc dự án Hồ Gia Nghĩa được tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện.

Thành phố không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ thấp 0,53% dân số. Đặc biệt, TP. Gia Nghĩa thực hiện tốt, hiệu quả công tác phòng, chống, kiểm soát được dịch Covid-19 trong đợt bùng phát dịch vừa qua. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tập trung xây dựng TP. Gia Nghĩa thành điểm đến thân thiện

Việc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Gia Nghĩa lần thứ XII được Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo tổ chức nghiêm túc, với việc kịp thời ban hành các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để thực hiện.

Tuy nhiên, công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng... còn hạn chế, bất cập. Thành phố chưa xây dựng xong Quy chế quản lý kiến trúc đô thị. Công tác lập quy hoạch, rà soát, điều chỉnh quy hoạch đô thị chưa được thực hiện trường xuyên. Tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công và tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư một số dự án, công trình trọng điểm còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Công tác phát triển đảng viên đạt thấp…

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành dự buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu thành phố cần tập trung xây dựng đô thị Gia Nghĩa thành điểm đến thân thiện, dựa trên 3 trụ cột: công nghiệp, du lịch và nông nghiệp; trong đó chú trọng phát triển du lịch kết hợp nông nghiệp. Về phía tỉnh sẽ ưu tiên, tập trung nguồn lực cho sự phát triển của Gia Nghĩa.

Bên cạnh đó, TP. Gia Nghĩa cần tập trung giải quyết các hạn chế, yếu kém về công tác giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và đầu tư ngoài ngân sách; làm tốt công tác quy hoạch, chỉnh trang đô thị...

Đồng chí Võ Phạm Xuân Lâm, UVTV, Bí thư Thành ủy Gia Nghĩa báo cáo tình hình của thành phố tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Thanh Danh yêu cầu, Ban Thường vụ Thành ủy Gia Nghĩa cần phân tích, đánh giá toàn diện các tiềm năng, lợi thế để có chiến lược, tư duy mới, tập trung xây dựng TP. Gia Nghĩa xứng tầm là trung tâm văn hóa, chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thành phố phấn đấu đến năm 2025 cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại II, trở thành đô thị xanh, sạch, văn minh, theo hướng thông minh; đến năm 2030, là đô thị loại II, theo hướng đô thị thông minh. Trong đó, địa phương phải thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch đô thị theo hướng xanh, hiện đại, có tầm nhìn xa. 

Thành phố thực hiện chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp phù hợp để khai thác tối đa lợi thế theo hướng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, tạo ra chuỗi giá trị kinh tế cao. Địa phương có giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, tìm kiếm thị trường tiêu thụ; chú trọng phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế...

Về nhiệm vụ năm 2021, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, địa phương có giải pháp thực hiện bảo đảm hoàn thành và vượt mức kế hoạch đề ra, làm tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Gia Nghĩa lần thứ XII. Trọng tâm là thực hiện các giải pháp để tăng thu ngân sách theo hướng bền vững; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, đi đôi với kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chất lượng công trình.

Đồng chí Bùi Huy Thành, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đóng góp ý kiến về sự phát triển của TP. Gia Nghĩa tại buổi làm việc

Bí thư Tỉnh ủy Ngô Thanh Danh lưu ý, thành phố cần tiếp tục thực hiện nghiêm, dứt khoát, thực chất các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đúng với chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh theo phương châm "4 tại chỗ".

Thành phố thực hiện nghiêm và có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Quy định số 101 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

Gia Nghĩa cần xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức cách mạng, năng lực, tâm huyết, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo Báo Đắk Nông Điện tử