TIN TỨC - SỰ KIỆN

Kết thúc cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg trên địa bàn huyện Đắk R’Lấp kể từ 12 giờ 00 ngày 22/9/2021
21/09/2021 | 07:17  | cms-view-count: 5288

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 5386/UBND-KGVX ngày 21/9/2021 chỉ đạo việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Đắk R'Lấp

Xét đề nghị của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Đắk R'Lấp tại Báo cáo số 07/BC-BCĐ ngày 20/9/2021 và ý kiến của Sở Y tế tại Tờ trình số 331/TTr-SYT ngày  21/9/2021; Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau:

Theo đó, thống nhất kết thúc cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg trên địa bàn huyện Đắk R'Lấp kể từ 12 giờ 00 ngày 22/9/2021.

Trước tình hình, diễn biến dịch bệnh vẫn còn phức tạp ở các tỉnh phía Nam và các tỉnh giáp ranh với Đắk Nông, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh rất cao. Để đảm bảo duy trì an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện và cả tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất chỉ đạo và triển khai một số giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 tiếp tục trên địa bàn huyện như sau:

1. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện theo Chỉ thị số 15/CT-TTg cho đến khi có thông báo mới. Cụ thể:

- Thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo nội dung điểm e, khoản 1, Công văn số 4898/UBND-KGVX ngày 31/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19.

- Riêng đối với xã Đắk Ru và xã Quảng Tín, giao Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Đắk R'Lấp quyết định áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 mạnh hơn (Chỉ thị 15+) và phong tỏa một số thôn, bon, buôn theo thẩm quyền để thực hiện các giải pháp quyết liệt trong phòng, chống dịch Covid-19.

2. Tăng cường áp dụng và thực hiện nghiêm, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương theo quy định. Không để tình trạng "chặt ngoài, lỏng trong", hạn chế thấp nhất các yếu tố gây mất an toàn trong các khu vực giãn cách, phong tỏa.

3. Có kế hoạch, phương án quy định về phòng, chống dịch Covid-19 của địa phương, đảm bảo các giải pháp trong công tác phòng, chống dịch; Đặc biệt tuyến Quốc lộ đi qua (nhất là Quốc lộ 14) phải có các phương án phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong việc quản lý đường mòn, lối mở, cương quyết xử lý các phương tiện dừng đỗ, tập kết hàng hóa sai quy định; đồng thời có giải pháp, kế hoạch cụ thể thành lập những điểm tập kết hàng hóa phục vụ nhu cầu thực tế hiện nay và phải đảm bảo an toàn kiểm soát trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

4. Yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên các tuyến đường Quốc lộ tuyệt đối không phục vụ ăn, uống tại chỗ, chỉ phục vụ mua mang về; phải ký cam kết với chính quyền địa phương việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, nếu vi phạm các quy định trên yêu cầu đóng cửa, dừng hoạt động. Phối hợp với các ngành chức năng tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

5. Tiếp tục quản lý, kiểm soát chặt chẽ người từ các địa phương có dịch trở về theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5311/UBND-KGVX ngày 17/9/2021. Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát và xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống Covid-19. Chấn chỉnh việc thực hiện các quy định trong cách ly tại khu cách ly tập trung và cách ly y tế tại nhà để đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo quy định (Công văn số 4188/UBND-KGVX ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh).

6. Thực hiện nghiêm việc cách ly y tế tại cơ sở y tế, cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung và cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú theo Hướng dẫn tại Công văn số 2227/CV-BCĐ ngày 02/9/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người cấp tỉnh.

Cũng tại văn bản này, UBND tỉnh thống nhất tiếp tục kéo dài cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung đối với các trường hợp (F1) thêm 7 ngày và thực hiện xét nghiệm theo quy định tại Công văn số 5311/UBND-KGVX ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh.

- Công an tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát thường xuyên, liên tục, xử lý nghiêm các sai phạm của các xe vận chuyển hàng hóa lưu thông trên tuyến đường Quốc lộ thuộc địa phận tỉnh.

- Sở Y tế điều phối việc điều trị F0, hỗ trợ nhân lực, vật lực lấy mẫu xét nghiệm... Chủ động hỗ trợ huyện Đắk R'Lấp trong triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, an toàn, đúng theo quy định. Trường hợp khó khăn, vướng mắc, vượt thẩm quyền giải quyết, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo xử lý.

H.M