TIN TỨC - SỰ KIỆN

Công nhận 516 sáng kiến cấp tỉnh cho ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông năm 2021
14/10/2021 | 02:18  | cms-view-count: 33654

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1710/QĐ-UBND, về việc Công nhận sáng kiến cấp tỉnh cho ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông năm 2021.

Theo đó, Công nhận 516 sáng kiến cấp tỉnh của các tác giả, nhóm tác giả thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông năm 2021, bao gồm:

1. Sáng kiến đạt loại A: 21 sáng kiến

2. Sáng kiến đạt loại B: 238 sáng kiến

3. Sáng kiến đạt loại C: 257 sáng kiến. Xem chi tiết tại đây

UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức trao giấy chứng nhận sáng kiến đến tác giả, nhóm tác giả được công nhận sáng kiến nêu trên.

Huy Hoàng