TIN TỨC - SỰ KIỆN

Công tác phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến 18g00 ngày 14/11/2021
16/11/2021 | 09:31  | cms-view-count: 8192

1. Thông tin số ca nhiễm mới:

Tính từ 18h ngày 13/11/2021 đến 18h ngày 14/11/2021 toàn tỉnh ghi nhận thêm 31 ca nhiễm mới, giảm 32 ca so với hôm qua (02 ca có dịch tễ về các từ tỉnh phía nam; 09 ca cách ly y tế tại nhà; 02 ca ghi nhận trong khu vực phong tỏa; 02 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung; 16 ca ghi nhận trong cộng đồng) lũy tích 1.482 ca. Cụ thể:

2. Tình hình chung về ca bệnh

       

Bệnh nhân dương tính lại

3. Tình hình cách ly

4. Tình hình dịch tễ các trường hợp đi về từ các tỉnh có dịch

5.  Thông tin các ổ dịch

Trên địa bàn toàn tỉnh ghi nhận tổng: 259 ổ dịch. Trong đó kết thúc hoạt động 102 ổ dịch, đang hoạt động 157 ổ dịch cụ thể như sau:

+ Huyện Đắk R'lấp: 18 ổ dịch đang hoạt động;

+ Huyện Krông Nô: 15 ổ dịch đang hoạt động (ghi nhận 02 ổ dịch tại địa chỉ thôn Nam Tân, xã Nâm Nđir; thôn Thanh Sơn, xã Nam Xuân);

+ Huyện Đắk Song: 16 ổ dịch đang hoạt động (ghi nhận 03 ổ dịch tại địa chỉ thôn 6, xã Nam Bình; thôn Thuận Tân, xã Thuận Hạnh; thôn 7, xã Nam Bình);

+ Thành phố Gia Nghĩa: 43 ổ dịch đang hoạt động (ghi nhận 02 ổ dịch tại địa chỉ thôn Cây Xoài, xã Đắk Nia; TDP Nghĩa Tín, phường Quảng Thành);

+ Huyện Đắk Glong: 12 ổ dịch đang hoạt động (ghi nhận 01 ổ dịch tại địa chỉ thôn 4, xã Đắk R'măng);

+ Huyện Đắk Mil: 20 ổ dịch đang hoạt động (kết thúc hoạt động 01 ổ dịch; ghi nhận 01 ổ dịch tại địa chỉ thôn Thuận Hạnh, xã Thuận An);

+ Huyện Cư Jút: 27 ổ dịch đang hoạt động (ghi nhận 04 ổ dịch tại địa chỉ TDP6, thị trấn Ea T'ling; Thôn 5, xã Đắk Rông; Buôn Trum, xã Tâm Thắng; Cồn Dầu, xã Ea Pô);

+ Huyện Tuy Đức: 06 ổ dịch đang hoạt động (ghi nhận 01 ổ dịch tại địa chỉ bon Bu Boong, xã Đắk Buk So).

6. Công tác tiêm chủng Covid-19

- Tổng số vắc xin thực nhận: 557.688 liều, đạt 69,1% (805.998 liều cho 402.999 dân số từ 18 tuổi trở lên).

- Tổng số người đã tiêm vắc xin: 397.184 người đạt (98,56% số người cần tiêm), trong đó 287.063 người tiêm 1 mũi và 110.121 người tiêm 2 mũi.

- Số liệu tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại các huyện, thành phố như sau:

* Nhận định tình hình dịch trong ngày

Trong ngày có 06/08 huyện, thành phố ghi nhận ca bệnh mắc Covid-19 (riêng 02 huyện Đắk Rlấp, Cư Jút không ghi nhận ca bệnh mới); 06/06 huyện đều ghi nhận ca bệnh mới ngoài cộng đồng. Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh đang tiếp tục diễn tiến, trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa tình hình dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp.

H.M