TIN TỨC - SỰ KIỆN

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
29/11/2021 | 10:03  | cms-view-count: 22320

Qua thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã được triển khai linh hoạt, hiệu quả, đồng bộ tại địa phương; tình hình dịch bệnh đang trong tầm kiểm soát, các hoạt động sản xuất kinh doanh được phục hồi; Để chủ động phòng chống dịch hiệu quả, thích ứng với tình hình thực tế tại tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 6914/UBND-KGVX, yêu cầu các Sở, Ban, ngành, cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới theo nguyên tắc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng, chống dịch tại địa phương, đơn vị, tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong mọi tình huống.

Khẩn trương triển khai thực hiện đồng bộ Quyết định số 1774/QĐ-UBND ngày 22/10/2021 về ban hành Kế hoạch tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và  Quyết định số 2043/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 về việc điều chỉnh một số nội dung tại Điều 1 Quyết định số 1878/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông.

Giao Sở Y tế

- Thường xuyên nắm chắc, dự báo tình hình dịch bệnh để điều chỉnh các tiêu chí phân loại và điều chỉnh cấp độ dịch phù hợp với diễn biến tình hình dịch, độ bao phủ vắc xin, điều kiện thực tế và thực tiễn triển khai, để từ đó đề xuất biện pháp phù hợp nhằm khống chế không để dịch bệnh tăng nhanh.

- Triển khai xây dựng phương án quản lý và điều trị người nhiễm Covid-19 (F0) tại nhà và khẩn trương đưa vào sử dụng cơ sở điều trị Covid-19 tại Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh/eBB994 (Trường Quân sự địa phương cũ).

- Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ thời gian và sớm triển khai tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

 Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Tăng cường công tác kiểm soát chặt chẽ di biến động dân cư, nắm chắc tình hình dân cư khi ra, vào địa bàn, người có nguy cơ đang lưu trú, làm việc tại địa phương, doanh nghiệp để có biện pháp quản lý phù hợp, khai báo y tế thường xuyên.

- Thực hiện kiểm soát chặt chẽ đối với người về từ vùng có dịch; đặc biệt đối với những người về từ các tỉnh có dịch phức tạp như Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An và các tỉnh phía Nam, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định (Công văn số 5692/UBND-KGVX ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh).

- Khi phát hiện ổ dịch, thực hiện ngay việc cách ly y tế vùng có dịch Covid-19 (phong tỏa ổ dịch) nhanh nhất theo quy định tại Quyết định số 3986/QĐ-BYT ngày 16/9/2020 của Bộ Y tế), nhằm nhanh chóng dập dịch, không để dịch lây lan qua các địa phương khác.

- Thực hiện nghiêm việc cách ly và kiểm soát những người đang cách ly tại nhà đảm bảo đúng theo các quy định hiện hành, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng người nhiễm bệnh đang cách ly lây nhiễm bệnh ra cộng đồng.

- Chủ động xây dựng kịch bản đáp ứng với các tình huống dịch bệnh trên địa bàn cụ thể, chi tiết, khả thi và đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; chuẩn bị sẵn sàng và kích hoạt ngay Trạm Y tế lưu động tại xã, phường, thị trấn, ở những nơi dịch bùng phát, địa bàn dịch phức tạp để người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở.

- Duy trì và tăng cường truyền thông việc tuân thủ Thông điệp 5K, lợi ích của việc tiêm phòng Vắc xin.

Huy Hoàng