TIN TỨC - SỰ KIỆN

Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tiếp dân cấp cơ sở
20/10/2017 | 10:26  | cms-view-count: 3484

Thời gian qua, UBND tỉnh Đắk Nông đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chỉnh phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) của nông dân. Phóng viên Báo Đắk Nông có cuộc trao đổi với đồng chí Cao Huy - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo về một số nội dung liên quan.

Đồng chí Cao Huy - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

PV: Qua kiểm tra thực tế tại một số địa phương, đồng chí có đánh giá như thế nào về hoạt động tiếp công dân, giải quyết KNTC ở cấp cơ sở hiện nay?

Đồng chí Cao Huy: Thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo đã thành lập đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra việc tiếp công dân, giải quyết KNTC và kết hợp kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng, việc thực hiện các quyết định liên quan tại các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh.

Nhìn chung, công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC tại các huyện, thị xã đã có nhiều chuyển biến tích cực. UBND các huyện, thị xã đã xây dựng, công khai lịch, quy chế, kết quả tiếp công dân định kỳ theo đúng quy định và chủ động tiếp các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp. Đa số các huyện, thị xã đã công khai lịch tiếp, kết quả tiếp công dân tại các đơn vị và đăng tải trên các trang thông tin điện tử của địa phương.

Trong công tác tiếp dân và giải quyết KNTC, UBND các cấp đều mời Hội Nông dân các cấp tham gia phối hợp, đặc biệt là những vụ việc khiếu nại đông người, phức tạp, kéo dài. Chính quyền các cấp đã tạo điều kiện để Hội Nông dân tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Công tác hòa giải ở cơ sở được chính quyền quan tâm thực hiện, các đơn vị được kiểm tra đều thành lập Ban hòa giải ở cơ sở và các Tổ hòa giải ở các thôn, bon. Nhờ đó, nhiều vụ việc đã được hòa giải ngay tại cơ sở, hạn chế đơn thư KNTC vượt cấp.

Tuy nhiên, tại một số xã, phường, thị trấn, qua kiểm tra cho thấy công tác tiếp công dân còn thực hiện chưa tốt, chưa thường xuyên; việc giải thích, vận động, hòa giải ở cơ sở để giải quyết những mâu thuẫn còn hạn chế; một số vụ việc mới phát sinh tại cơ sở chưa giải quyết kịp thời, dứt điểm dẫn đến tích tụ, bức xúc trong nhân dân và phát sinh KNTC vượt cấp... Một số địa phương chưa thực hiện đầy đủ, công khai lịch và kết quả tiếp công dân...

PV: Nhiều ý kiến cho rằng, tình trạng phát sinh KNTC vượt cấp, kéo dài một phần là do chính quyền cấp cơ sở giải quyết chưa thấu đáo, hợp tình, hợp lý, thiếu sự bám sát cơ sở. Quan điểm của đồng chí về ý kiến trên như thế nào?

Đồng chí Cao Huy: Tình trạng KNTC vượt cấp, kéo dài do nhiều nguyên nhân, trong đó một phần là do chính quyền cấp cơ sở giải quyết chưa thấu đáo, hợp tình, hợp lý, thiếu sự bám sát cơ sở. Thiếu quan tâm đến công tác tuyên truyền, giải thích, vận động... nên chưa tạo được sự đồng thuận của người dân. Một số vụ việc còn giải quyết chưa bảo đảm đúng các quy định của pháp luật, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân...

Ngoài ra, nhiều vụ việc đã được các cấp chính quyền đối thoại, xem xét giải quyết bảo đảm đúng các quy định nhưng công dân vẫn KNTC vượt cấp, kéo dài là do người dân còn thiếu hiểu biết về các quy định của pháp luật. Ý thức chấp hành pháp luật của người dân trong một số vụ việc còn kém, thậm chí có trường hợp bị kẻ xấu xúi giục, kích động KNTC làm mất ổn định tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

PV: Đồng chí đánh giá như thế nào về vai trò của cán bộ cấp cơ sở trong tiếp dân, giải quyết KNTC?

Đồng chí Cao Huy: Cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, nhất là ở cấp cơ sở có vai trò rất quan trọng. Bởi vì họ là những người trực tiếp tham gia tiếp nhận, hướng dẫn, giải thích, tuyên truyền cho đến việc tham mưu xử lý, thụ lý giải quyết các đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân, tổ chức. Nếu cán bộ cấp cơ sở thực hiện tốt ở bước này thì các kiến nghị, phản ánh, KNTC sẽ được xem xét, giải quyết thấu tình, đạt lý ngay ở cấp cơ sở. Ngược lại, nếu việc giải quyết ở bước này không tốt thì sẽ phát sinh đơn thư, khiếu kiện vượt cấp, kéo dài, gây mất ổn định tình hình, ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như ảnh hưởng đến quyền và lợi ích chính đáng của công dân, tổ chức.

PV: Theo đồng chí, cần phải làm gì để nâng cao chất lượng, trình độ cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết KNTC ở cấp cơ sở?

Đồng chí Cao Huy: Cán bộ cấp cơ sở nói chung và đặc biệt là cán bộ trực tiếp làm công tác tiếp công dân, tham mưu xử lý, giải quyết đơn thư, KNTC phải là những người đủ trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ. Những cán bộ này không chỉ phải am hiểu pháp luật để xử lý, tham mưu giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định mà cần có những kỹ năng khác như: Quan hệ công chúng, tiếp xúc với nhân dân... để trở thành những tuyên truyền viên, hòa giải viên giúp người dân ngày càng am hiểu và thực thi đúng các quy định của pháp luật. Muốn làm được điều này, cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết KNTC cấp cơ sở phải không ngừng trau dồi kỹ năng, nghiệp vụ và cập nhật thường xuyên, đầy đủ các quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, UBND các cấp cần quan tâm hơn nữa về điều kiện, phương tiện làm việc, chế độ đãi ngộ cho bộ phận cán bộ làm công việc này.

Xin cảm ơn đồng chí!

Theo Đắk Nông Online