TIN TỨC - SỰ KIỆN

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn trong xây dựng, an toàn giao thông khi thi công công trình xây dựng hệ thống thoát nước trên địa bàn tỉnh
23/10/2017 | 08:42  | cms-view-count: 2752

Thực hiện yêu cầu của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về xử lý phản ánh của Báo về một số vụ việc tai nạn dẫn đến chết người tại Công văn số 10720/VPCP-V.I, ngày 10/10/2017 của Văn phòng Chính phủ. Ngày 20 tháng 10 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 5894/UBND-CNXD về việc bảo đảm an toàn trong xây dựng, an toàn giao thông khi thi công công trình xây dựng hệ thống thoát nước trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã và các cơ quan, Sở, ngành có liên quan theo chức năng, thẩm quyền khẩn trương rà soát, kiểm tra, đôn đốc các Ban quản lý dự án, chủ đầu tư, đơn vị giám sát, thi công thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn trong xây dựng, an toàn giao thông khi thi công công trình xây dựng hệ thống thoát nước trên địa bàn tỉnh. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, xử lý.

Nhận được Công văn này, các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện, gửi kết quả về Sở Giao thông vận tải để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trong 11/2017./.

Tấn Lê