TIN TỨC - SỰ KIỆN

Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII)
25/05/2017 | 04:27  | cms-view-count: 5146

Sáng 25/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) cho đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn tỉnh.

Đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì và truyền đạt các nội dung của hội nghị. Các đồng chí: Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Đồng chí Lê Diễn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt nội dung, kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII)

 

Theo đó, từ ngày 5-10/5/2017, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã họp để thảo luận, cho ý kiến và thống nhất về việc ban hành 3 Nghị quyết: "Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa"; "Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước"; "Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa".

Tiếp theo, Hội nghị thảo luận, cho ý kiến về: Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương lần thứ 4 đến Hội nghị Trung ương lần thứ 5 (khóa XII); Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng năm 2016 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Báo cáo công tác tài chính đảng năm 2016 và xem xét thi hành kỷ luật cán bộ.

Các đại biểu tham dự hội nghị

 

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, thống nhất cao với Tờ trình của Bộ Chính trị về thi hành kỷ luật đồng chí Đinh La Thăng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định kỷ luật đồng chí Đinh La Thăng bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII.

Các cấp ủy, các ngành, địa phương, đơn vị cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, triển khai, đưa Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) đi vào cuộc sống

 

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Lê Diễn yêu cầu ngay sau hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu kế hoạch triển khai nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) trong toàn Đảng bộ tỉnh. Các cấp ủy, các ngành, địa phương, đơn vị căn cứ kế hoạch hướng dẫn của cấp trên xây dựng chương trình hành động, kế hoạch quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 một cách sâu sắc, hiệu quả thiết thực, phù hợp.

Theo Đăk Nông Online