TIN TỨC - SỰ KIỆN

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông
25/05/2018 | 09:34  | cms-view-count: 3922

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông.

Theo đó: Thủ tục hành chính mới ban hành ở Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh gồm 4 thủ tục, gồm:  Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương; Đăng ký sửa đổi, bổ sung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương; Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương; Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp.

Thủ tục hành chính bị bãi bỏ ở Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh gồm 2 thủ tục: Xác nhận thông báo hoạt động bán hàng đa cấp; Xác nhận thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo.

Huy Hoàng