TIN TỨC - SỰ KIỆN

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động– Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông
28/05/2018 | 08:19  | cms-view-count: 4167

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông.
Theo đó, thủ tục hành chính cấp tỉnh có 03 thủ tục, gồm: Hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp, khám bệnh nghề nghiệp, phục hồi chức năng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN); Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp; Hỗ trợ huấn luyện thông qua tổ chức huấn luyện cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động.
Thủ tục hành chính cấp huyện có 01 thủ tục là Chi phí huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động.
UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và niêm yết, công khai tại Trung tâm hành chính công; UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm niêm yết, công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định.

Huy Hoàng