TIN TỨC - SỰ KIỆN

Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa III kịp thời, chặt chẽ, đúng quy định
28/05/2018 | 09:34  | cms-view-count: 3055

Để công tác chuẩn bị nội dung trình HĐND tỉnh khóa III (nhiệm kỳ 2016-2021) tại kỳ họp thứ 6 bảo đảm chất lượng, chặt chẽ, đúng quy định trước thời hạn được giao, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2501/UBND-TH chỉ đạo nội dung này.

Theo đó, yêu cầu các Sở, Ban, ngành phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong việc thẩm định và khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục các Nghị quyết trình HĐND tỉnh theo quy định; đồng thời tổng hợp, hoàn thiện các báo cáo trình HĐND tỉnh để trình thông qua tại phiên họp thành viên UBND tỉnh.  

Cũng tại văn bản này, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành nghiêm túc triển khai thực hiện theo Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 27/3/2018 của UBND tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy tình trạng chậm trễ, không bảo đảm chất lượng đối với các Tờ trình, Nghị quyết, báo cáo trình HĐND tỉnh.

H.M