TIN TỨC - SỰ KIỆN

Tăng cường các biện pháp phòng, chống xâm hại và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
31/05/2018 | 07:53  | cms-view-count: 3523

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2549/UBND-KGVX chỉ đạo các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện thị xã triển khai thực hiện Công văn số 1848/LĐTBXH-TE ngày 14/5/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ em; để bảo đảm quyền trẻ em được bảo vệ theo quy định của pháp luật và đẩy mạnh hơn nữa thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng trẻ em bị tai nạn thương tích, bạo hành, xâm hại cho chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức, người sử dụng lao động, xã hội, cha mẹ và trẻ em; đặc biệt là việc phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ tiềm ẩn tai nạn thương tích, bạo lực, xâm hại gây tổn hại cho trẻ em và kịp thời can thiệp, hỗ trợ cho trẻ em khi bị bạo lực, xâm hại; Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Kịp thời báo cáo UBND tỉnh các vụ việc xảy ra trên địa bàn.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện các biện pháp bảo vệ trẻ em; rà soát các tiêu chuẩn trường học bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em; tăng cường giáo dục kiến thức về giới và kỹ năng bảo vệ trẻ em cho giáo viên và học sinh; chủ động phát hiện các trường hợp học sinh có dấu hiệu bị bạo lực, xâm hại, thông báo, cung cấp thông tin và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện bảo vệ trẻ em và xử lý, điều tra.

Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp nhận, điều trị kịp thời và tư vấn chăm sóc sức khỏe cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại; nâng cao năng lực, kỹ năng cho cán bộ y tế trong việc chăm sóc, tư vấn sức khỏe đối với trẻ em bị bạo lực, xâm hại.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo, đài  tăng thời lượng phổ biến kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em, phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em; phát hiện, lên án các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; bảo đảm quyền bí mật đời sống riêng tư của trẻ em.

Công an tỉnh chỉ đạo Công an các cấp nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, điều tra và xử lý các hành vi bạo lực, bóc lột, xâm hại trẻ em; kiên quyết xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân bao che, không tố cáo, không xử lý hoặc xử lý không nghiêm minh các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.

UBND tỉnh đề nghị Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện tiếp nhận, giải quyết kịp thời, xử lý nghiêm các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em.

UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tăng cường giám sát việc thực thi pháp luật về bảo vệ trẻ em; tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và toàn xã hội lên án mạnh mẽ, kịp thời phát hiện, tố giác các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện Luật Trẻ em và các văn bản hướng dẫn; ưu tiên bố trí nguồn lực để bảo đảm việc hỗ trợ, can thiệp cho trẻ em khi bị bạo lực, xâm hại; tuyên truyền rộng rãi số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận và hỗ trợ, can thiệp cho trẻ em 24/24 của Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em (tổng đài 111). Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc để xảy ra tình trạng không xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em xảy ra trên địa bàn; không kịp thời hỗ trợ, can thiệp cho trẻ em khi bị bạo lực, xâm hại. 

Huy Hoàng