TIN TỨC - SỰ KIỆN

Hoạt động hè và Chiến dịch thanh niên tình nguyện tỉnh Đắk Nông năm 2018
31/05/2018 | 08:06  | cms-view-count: 3808

Ban Chỉ đạo hoạt động hè và Chiến dịch Thanh niên tình nguyện (TNTN) tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018 - 2022 vừa ban hành Kế hoạch tổ chức hoạt động trong năm 2018.

Theo đó, hoạt động hè và Chiến dịch TNTN năm 2018 được tổ chức rộng khắp trên địa bàn tỉnh, hình thức đa dạng, nội dung phong phú, hiệu quả, thiết thực, an toàn, bền vững, bám sát với các hoạt động của "Phong trào thanh niên tình nguyện" như Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã đề ra; đồng thời, gắn với nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tế của từng địa phương, đơn vị. Chú trọng tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh và các lực lượng xã hội cùng tham gia. Chiến dịch TNTN bảo đảm thực hiện 01 chương trình (Tiếp sức mùa thi) và 04 chiến dịch tình nguyện (Mùa hè xanh, Kỳ nghỉ hồng, Hoa phượng đỏ, Hành quân xanh gắn với từng khối đối tượng thanh niên).  

Hoạt động hè và Chiến dịch TNTN tỉnh Đắk Nông năm 2018 diễn ra Từ 01/6/2018 đến 31/8/2018 với các lực lượng tham gia gồm: Lực lượng thanh niên tình nguyện thường xuyên của địa phương; Đội hình tình nguyện của các đơn vị (lực lượng vũ trang, Đoàn khối các Cơ quan tỉnh, Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh tăng cường cho các hoạt động cao điểm với khoảng 1.000 đoàn viên, thanh niên) và Lực lượng tăng cường.

Kế hoạch nêu rõ tiến độ triển khai các hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho Ban chỉ đạo, Ban chỉ huy Chiến dịch cấp tỉnh và cấp huyện, cụ thể:

Ban chỉ đạo, Ban chỉ huy Chiến dịch cấp tỉnh xây dựng hướng dẫn hoạt động hè và Chiến dịch TNTN năm 2018 đến cơ sở; đồng thời tổ chức một số hoạt động lớn trọng tâm ở cấp tỉnh; Phối hợp với Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Tỉnh đoàn Bình Dương huy động khoảng 400 sinh viên tăng cường cho Chiến dịch TNTN của tỉnh. Ngoài ra, huy động đoàn viên, thanh niên các đơn vị trực thuộc trong tỉnh tham gia trong đội hình thanh niên tình nguyện tại các thôn, buôn, bon và một số nhiệm vụ khác.

Ban chỉ đạo, Ban chỉ huy cấp huyện xây dựng kế hoạch hoạt động hè và Chiến dịch TNTN năm 2018 cấp huyện và các nhiệm vụ khác được phân công tại Kế hoạch.

Tại Kế hoạch, Ban chỉ đạo cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo về Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo mẫu báo cáo nhanh (do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh cung cấp) vào ngày thứ 5 hàng tuần.

Dự kiến tổ chức Hội nghị tổng kết các chiến dịch tình nguyện và tuyên dương vào ngày 11/8/2018.

Chi tiết Kế hoạch

H.M