TIN TỨC - SỰ KIỆN

Công nhận và cấp Giấy chứng nhận cho 11 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Đắk năm 2018
31/05/2018 | 08:07  | cms-view-count: 7293

Ngày 28/5/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định Công nhận và cấp Giấy chứng nhận cho 11 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Đắk năm 2018.

Theo đó, danh sách sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2018 gồm 04 nhóm sản phẩm: Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ; Nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm; Nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí; Nhóm khác. Trong đó:

Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ có 01 sản phẩm là Tranh thêu con rồng và bông hoa.

Nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủ sản và thực phẩm gồm có 9 sản phẩm: Cà phê túi lọc Dano Coffee; Hạt Tiêu trắng; Cà phê bột Honey; Cà phê bột Dano Coffee; Cà phê bột Godere; Cà phê bột DakDam; Hạt Mắc ca Như Ý; Khô bò sấy Đức Tâm.

Nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí có 01 sản phẩm là Máy chuyển nông sản dạng hạt bằng công nghệ quạt thổi.

Nhóm khác có 01 sản phẩm là Gạch không nung.

Kinh phí khen thưởng được trích từ Đề án Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2018. 

Huy Hoàng