Hơn 200 tư liệu quý trong triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước”
07/06/2018 | 03:11  | cms-view-count: 21867

Những hiện vật, hình ảnh tư liệu lịch sử quý báu được giới thiệu tại triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước” đã giúp người dân hiểu hơn về vai trò, định hướng và tổ chức dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua các thời kỳ đã góp phần làm nên những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam...

Sáng 7/6,tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (số 19 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội) đã diễn ra Triển lãm "Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước".

Nhân dịp kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018) và kỷ niệm 70 năm ngày Người ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018), Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức triển lãm "Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào Thi đua yêu nước". Triển lãm chia làm 3 phần: Thi đua kháng chiến và kiến quốc (1945 - 1954); Thi đua xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1954 - 1975) và Thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh (từ 1975 đến nay).

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm và nói chuyện tại Đại hội Anh hùng,
chiến sĩ thi đua chống Mỹ cứu nước lần thứ 4 (30/12/1966)
(Ảnh: Bảo tàng Hồ Chí Minh)

Qua hơn 200 hiện vật, hình ảnh tư liệu lịch sử quý báu được giới thiệu, triển lãm đã khái quát vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc khởi xướng, tổ chức và động viên phong trào Thi đua yêu nước. Dưới sự chỉ đạo của Người, các phong trào Thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta qua các thời kỳ được duy trì rộng khắp, tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn, góp phần làm nên những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam.

Bên cạnh đó, triển lãm "Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước" cũng giới thiệu về các phong trào Thi đua yêu nước hiện nay gắn với các cuộc vận động như: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới, Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới... Các phong trào này đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội, góp phần cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy những thành tựu đã đạt được, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Những hiện vật, hình ảnh tư liệu lịch sử quý báu được giới thiệu tại triển lãm đã giúp người dân hiểu hơn về vai trò, định hướng và tổ chức dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua các thời kỳ đã góp phần làm nên những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam... Triển lãm còn góp phần tuyên truyền, giáo dục toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn cách mạng hiện nay; động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng./.

Theo dangcongsan.vn