Công an huyện Đắk Glong đẩy mạnh công tác vận động thu gom vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
08/06/2018 | 08:51  | cms-view-count: 3713

Những năm qua, cùng với việc làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông đã và đang đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường công tác quản lý, vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK-VLN-CCHT). Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân, từng bước đưa Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đi vào cuộc sống.

Hàng chục khẩu súng được người dân giao nộp cho Công an huyện Đắk Glong qua các đợt phát động.

 

Xác định việc thu gom VK-VLN-CCHT mà người dân tàng trữ, sử dụng trái phép là nhiệm vụ quan trọng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Chính vì thế, thời gian qua, Công an huyện Đắk G'long đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ bám cơ sở, nắm bắt tình hình, phát hiện những người sử dụng vũ khí để tiến hành thu hồi; Tổ chức cho các hộ kinh doanh tạp hóa ký cam kết không mua bán, tàng trữ pháo, đèn trời, công cụ hỗ trợ và đồ chơi nguy hiểm, kiểm tra, hướng dẫn cho các điểm kinh doanh thu mua phế liệu cam kết không mua bán, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đồng thời, phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh và các cơ quan chức năng lồng ghép nhiều đợt tuyên truyền, vận động người dân giao nộp VK-VLN-CCHT; Tuyên truyền mối nguy hại và mức độ ảnh hưởng của chúng đến an ninh trật tự và sự an toàn của cộng đồng dân cư nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành các quy định của Nhà nước và tự đó tự nguyện giao nộp. Đối với những trường hợp chây ì, Công an huyện triển khai các biện pháp nghiệp vụ để thu hồi, quyết không để vũ khí trong dân có thể sẽ đến tay kẻ xấu.

Với việc triển khai có hiệu quả các giải pháp trong việc thu hồi VK-VLN-CCHT, nhiều năm qua, người dân trên địa bàn huyện Đắk Glong đã tự nguyện giao nộp hàng trăm súng tự chế và nhiều công cụ hỗ trợ khác. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2018, Công an huyện Đắk G'long đã vận động nhân dân giao nộp được 41 khẩu súng tự chế các loại, góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương.

Minh Quỳnh- Song Mây