Bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông
08/06/2018 | 01:45  | cms-view-count: 3305

Tại Quyết định số 882/QĐ-UBND ngày 08/6/2018, UBND tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, có 4 danh mục TTHC bị bãi bỏ, bao gồm:

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm;

Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm;

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ;

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ.

Xem chi tiết tại đây

H.M