TIN TỨC - SỰ KIỆN

Triển khai Đề án Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp và Đề án chính sách khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp trẻ, chủ trang trại trẻ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2018
13/06/2018 | 10:49  | cms-view-count: 4127

Ngày 13/6/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Triển khai Đề án Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp và Đề án chính sách khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp trẻ, chủ trang trại trẻ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2018 nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong đó có doanh nghiệp trẻ, chủ trang trại trẻ và những thanh niên khởi nghiệp, đồng thời thay đổi nhận thức, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ trong thời kì mới; tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, ổn định để các doanh nghiệp đóng góp ngày càng nhiều vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

Theo đó, Các mục tiêu cụ thể trong năm 2018 như sau:

- Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt 500 - 550 doanh nghiệp.

- Có 3 - 5 doanh nghiệp khởi nghiệp.

- Có từ 20 - 30 chủ doanh nghiệp trẻ, trang trại trẻ được tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Trung ương và địa phương.

- Số lượng hộ kinh doanh chuyển sang loại hình doanh nghiệp đạt 500-600 doanh nghiệp.

- Quy mô vốn sản xuất bình quân 1 doanh nghiệp tăng khoảng 17%/năm đến năm 2020.

- Hỗ trợ 10 doanh nghiệp đầu tàu phát triển bền vững, đổi mới khoa học công nghệ, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh.

- Năng suất lao động bình quân 1 doanh nghiệp tăng khoảng 21%/năm đến năm 2020.

- Có 30 doanh nghiệp mới thành lập do phụ nữ làm chủ được tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

- Hỗ trợ phát triển một số doanh nghiệp đầu tàu của tỉnh trong các ngành: các tổ hợp công nghiệp bô xít - nhôm - sắt xốp, công nghiệp chế biến các sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh của tỉnh, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và du lịch.

Để đạt được các mục tiêu nêu trên, trong thời gian tới đòi hỏi phải có sự vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt của Thủ trưởng các Sở, ngành, địa phương, sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp và thống nhất thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2018. UBND tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, Ban ngành và các đơn vị có liên quan.

          Xem chi tiết tại đây

H.M