TIN TỨC - SỰ KIỆN

Đề án sản xuất nông nghiệp sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2018-2020 định hướng đến năm 2030
13/06/2018 | 04:30  | cms-view-count: 4851

UBND tỉnh vừa phê duyệt Đề án sản xuất nông nghiệp sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2018-2020 định hướng đến năm 2030.

Theo đó, Chủ đầu tư giai đoạn xây dựng Đề án: Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ đầu tư giai đoạn triển khai thực hiện Đề án: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã Gia Nghĩa.

Phạm vi triển khai thực hiện: trên địa bàn các huyện, thị xã của tỉnh Đắk Nông với đối tượng áp dụng Đề án: Các loại cây trồng, vật nuôi chủ lực của tỉnh, thực phẩm có nguy cơ cao trong lĩnh vực vệ sinh An toàn thực phẩm, gồm: Lĩnh vực Trồng trọt (cà phê, tiêu, nhóm cây ăn quả, lúa, khoai lang và rau củ quả); Chăn nuôi (Bò, lợn, gà thịt, gà đẻ trứng, vịt thịt, vịt đẻ trứng) và nuôi trồng thủy sản. Các chủ thể sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông sản phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu của tỉnh gồm: Nông dân, HTX, tổ nhóm nông dân, doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, các cơ quan quản lý nhà nước ngành nông nghiệp địa phương, tổ chức khoa học kỹ thuật có liên quan trong chuỗi giá trị sản phẩm gắn với các yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội, kỹ thuật, thị trường, tổ chức sản xuất, môi trường và thể chế chính sách tác động trực tiếp đến năng suất, chất lượng các sản phẩm nông, lâm, thủy sản đang được sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Mục tiêu chung của Đề án: đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ, áp dụng các quy trình sản xuất, chế biến tiên tiến, kiểm soát tốt các nguy cơ gây mất ATTP nhằm tạo ra sản phẩm nông nghiệp sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Tổng vốn đầu tư thực hiện Đề án là 208.570 triệu đồng lấy từ các nguồn: vốn sự nghiệp, vốn đầu tư phát triển và vốn huy động được chia ra từng giai đoạn thực hiện với 08 hạng mục: Hỗ trợ đào tạo cho cán bộ, chủ thể sản xuất trên địa bàn các huyện, thị xã; Hỗ trợ tập huấn kỹ thuật chủ thể sản xuất, người lao động; Tổ chức thăm quan học tập kinh nghiệm; Đầu tư cơ sở giết mổ tập trung, giết mổ Công nghiệp; Hỗ trợ xây dựng cơ sở sấy khô nông nghiệp thủy sản; Hỗ trợ xây dựng chế biến cà phê ướt công nghệ mới hạn chế tối đa gây ô nhiễm môi trường; Hỗ trợ xây dựng mô hình/dự án điểm trong vùng quy hoạch các huyện, thị xã; Tổ chức, tham gia hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm trong và ngoài nước.

Chi tiết tại đây

H.M