TIN TỨC - SỰ KIỆN

Yêu cầu giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài
14/06/2018 | 09:38  | cms-view-count: 3540

Ngày 13/6/2018 UBND tỉnh ban hành Công văn số 2804/UBND-NC chỉ đạo công tác giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh.

Theo đó: Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 202/TB-VPCP ngày 31/5/2018 về công tác giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. 

Cũng tại Văn bản này, UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, các tổ chức chính trị - xã hội tích cực phối hợp với các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và người dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tập thể. Đồng thời đề nghị Đoàn Luật sư tỉnh nắm tình hình hoạt động của các Luật sư (bao gồm các Luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Nông và các Luật sư thuộc Đoàn Luật sư các tỉnh, thành phố) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Trường hợp phát hiện có hành vi vi phạm Luật Luật sư, vi phạm đạo đức nghề nghiệp hoặc có hành vi vi phạm pháp luật thì có biện pháp chấn chỉnh, xử lý hoặc phối hợp với đơn vị có thẩm quyền để kịp thời chấn chỉnh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Huy Hoàng