TIN TỨC - SỰ KIỆN

Sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 5/6/2013 của UBND tỉnh Đắk Nông
14/06/2018 | 03:17  | cms-view-count: 4015

Sáng ngày 14/6, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 5/6/2013 của UBND tỉnh Đắk Nông về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự (THADS) và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 của Ban Chỉ đạo THADS tỉnh. Đồng chí Cao Huy - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh chủ trì. Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan cùng tham dự.

Theo báo cáo tại hội nghị, sau khi Chỉ thị được ban hành, Cục THADS đã xác định cụ thể nội dung công việc, phân công nhiệm vụ và gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan. THADS tỉnh cũng đã phối hợp chặt chẽ với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan, đơn vị trong việc tuyên truyền, phổ biến Luật THADS năm 2008, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật THADS năm 2014, Nghị định số 62/2015/NĐ-CP và Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 5/6/2013 của UBND tỉnh Đắk Nông. Nhờ đó, kết quả công tác THADS trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, bảo đảm thực hiện việc ra quyết định thi hành án đúng thời hạn 100%. Việc phân loại án ngày càng chính xác, tỷ lệ thi hành xong số việc của các năm cơ bản hoàn thành chỉ tiêu do Bộ Tư pháp và Tổng Cục Thi hành án giao, qua đó, bảo vệ được quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân, góp phần vào việc thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Về kết quả trong 6 tháng đầu năm 2018, THADS tỉnh đã thụ lý 58.407 việc. Ngành đã thi hành xong 2.082 việc; tổ chức tiếp 49 lượt công dân tại trụ sở tiếp công dân; giải quyết 38 đơn khiếu nại và 4 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền.

Lễ ký kết Quy chế liên ngành giữa Cục THADS với các cơ quan liên quan

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế như số lượng chuyển kỳ sau về việc và về tiền vẫn ở mức cao; một số việc phức tạp, kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm; một số bản án quyết định của tòa án còn chậm được tổ chức thi hành… Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đưa ra các biện pháp giải quyết một số việc thi hành án còn khó khăn, vướng mắc, đồng thời xác định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Cao Huy ghi nhận những kết quả đạt được của ngành THADS trong thời gian qua. Để tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 5/6/2013 của UBND tỉnh, đồng chí yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã; các cơ quan, tổ chức có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 5/6/2013 của UBND tỉnh và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự. Các cơ quan thi hành án dân sự chủ động, tích cực đề xuất tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tập trung chỉ đạo phối hợp giải quyết dứt điểm các vụ việc trọng điểm, giá trị lớn, phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương; Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh và cảnh báo, phòng ngừa những vi phạm, sai sót trong công tác thi hành án dân sự, trong đó, đặc biệt lưu ý vai trò kiểm sát của Viện kiểm sát đối với hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự, của các Chấp hành viên trong quá trình tổ chức thi hành án. Đề nghị Cục THADS tiếp thu những ý kiến đóng góp để hoàn thiện các báo cáo, trình cấp có thẩm quyền ban hành. Tham mưu Ban Chỉ đạo THADS tỉnh tổ chức thực hiện kế hoạch công tác của Ban chỉ đạo 06 tháng cuối năm 2018.

Song Nguyên