TIN TỨC - SỰ KIỆN

UBND tỉnh họp cho ý kiến các báo cáo trình HĐND tỉnh khóa III tại kỳ họp thứ 6
19/06/2018 | 01:46  | cms-view-count: 3625

Ngày 19/6, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức họp Thành viên UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2016 - 2021) để thảo luận, cho ý kiến, thông qua các báo cáo trình HĐND tỉnh khóa III (nhiệm kỳ 2016-2021) tại kỳ họp thứ 6 . Đồng chí Nguyễn Bốn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp

Ông Lưu Văn Trung - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày nội dung các báo cáo thuộc thẩm quyền của Sở tại cuộc họp
 

Tại cuộc họp, các thành viên UBND tỉnh đã thảo luận, cho ý kiến đối với 4 dự thảo báo cáo gồm: Báo cáo đánh giá bổ sung về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo đánh giá bổ sung về kết quả thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2017; tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Các thành viên UBND tỉnh cơ bản thống nhất về nội dung liên quan đến các dự thảo báo cáo. Tuy nhiên, đối với Báo cáo đánh giá bổ sung về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018, các thành viên cho rằng cần phải bổ sung thêm một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong 6 tháng đầu năm, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, giải pháp khắc phục trong 6 tháng cuối năm 2018. Cụ thể, một số tồn tại, hạn chế chưa được nêu trong dự thảo báo cáo là: Các sở, ngành chưa phối hợp chặt chẽ và tích cực trong việc hỗ trợ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho  doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo vẫn còn tồn tại nhiều vụ việc phức tạp, dai dẳng, kéo dài; các vụ việc liên quan đến hủy hoại rừng tuy giảm nhưng không đáng kể; tình trạng hàng giả (phân bón giả, thuốc trừ sâu giả, giống giả...) còn xẩy ra nhưng chưa được kiểm soát...

Đối với Báo cáo đánh giá bổ sung về kết quả thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2017; tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, các thành viên đã đề nghị đơn vị soạn thảo bổ sung, làm rõ nguyên nhân về việc thu ngân sách tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm (so với cùng kỳ năm trước) và việc nợ thuế tuy có giảm nhưng tỷ lệ giảm còn rất thấp.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn phát biểu tại cuộc họp
 

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn yêu cầu: Trên cơ sở ý kiến, đề xuất của các thành viên, đơn vị soạn thảo tổng hợp, tiếp thu đầy đủ để bổ sung, chỉnh sửa vào nội dung các dự thảo báo cáo trước khi trình HĐND tỉnh. Bên cạnh đó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các thành viên tiếp tục nghiên cứu nội dung của 3 dự thảo báo cáo khác cũng sẽ được trình kỳ họp HĐND trong kỳ họp thứ 6, gồm: Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Các báo cáo này sẽ được các thành viên UBND tỉnh thảo luận, xem xét và cho ý kiến tại Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giữa nhiệm kỳ.

Sam Nguyễn