TIN TỨC - SỰ KIỆN

Hiệu quả từ các phong trào thi đua ở Công ty Điện lực Đắk Nông
19/06/2018 | 03:54  | cms-view-count: 3309

Thấm nhuần lời dạy Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác thi đua, những năm qua, phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công nhân viên (CBCNV) tại Công ty Điện lực Đắk Nông ngày càng lan tỏa và đem lại hiệu quả thiết thực.

 

Thường xuyên kiểm tra, vệ sinh các trạm biến áp là một trong những giải pháp góp phần thi đua giảm tỷ lệ tổn thất điện năng

Năm 2018, Công đoàn Công ty Điện lực Đắk Nông tích cực phối hợp phát động các phong trào thi đua với các tiêu chí thực hiện cụ thể. Trên cơ sở đó, các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của mình.

Cụ thể với "Phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc theo các chuyên đề năm 2018" của công ty, nhiều nội dung thi đua đã được triển khai cụ thể như: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện; kinh doanh và dịch vụ khách hàng; giảm tổn thất điện năng; hiến kế, giá bán điện; thu tiền điện…

Với phong trào thi đua chuyên đề "Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện", công ty đề ra chỉ tiêu thời gian giải quyết các thủ tục liên quan đến ngành điện là 5 ngày làm việc. Phong trào và chỉ tiêu cụ thể này được các đơn vị quan tâm thực hiện, có kết quả thiết thực.

Trong 4 tháng đầu năm, toàn công ty triển khai thực hiện 14 công trình điện, với tổng thời gian dự kiến là 52 ngày. Nhờ thi đua đẩy nhanh tiến độ nên thời gian thực hiện trung bình của các công trình chỉ có 3,71 ngày/công trình, giảm 1,29 ngày/công trình và không có trường hợp nào bị vượt thời gian giải quyết so với quy định...

Tương tự, phong trào thi đua chuyên đề về "Giảm tổn thất điện năng" cũng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các đơn vị thường xuyên theo dõi và đánh giá mức độ tổn thất theo từng cấp điện áp, từng xuất tuyến và TBA (trạm biến áp), để kịp thời xử lý. Những trường hợp như: Thừa, thiếu bù, điện áp thấp, các TBA có dòng trung tính lớn hơn quy định hoặc tổn thất lớn hơn 10%… được các đơn vị tập trung xử lý dứt điểm.

Các đơn vị còn đẩy mạnh việc kiểm tra vi phạm về sử dụng điện, kiểm soát chặt chẽ hệ thống đo đếm điện năng. Để phong trào thi đua thực chất và hiệu quả hơn, đơn vị đã gắn chế độ lương của CBCNV với kết quả giảm tổn thất điện năng và thưởng 10% số tiền truy thu từ vi phạm sử dụng điện.

Từ phong trào này, trong 4 tháng, toàn công ty đã tổ chức kiểm tra 12.219 lượt sử dụng điện và phát hiện 402 vụ vi phạm, tăng 119,3% so với cùng kỳ và tăng 214,9% so với kế hoạch. Tổng số tiền thu được là hơn 566 triệu đồng và truy thu sản lượng điện trộm cắp là 12.479 kWh. Nhờ thi đua giữa những đơn vị trực thuộc, tỷ lệ tổn thất điện năng trong 4 tháng của toàn công ty còn 5,78%, giảm 0,27% so kế hoạch giao…

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua nổi bật khác như: Hoàn thành xuất sắc từng lĩnh vực công tác của năm; thi đua hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác năm 2018… cũng được toàn công ty triển khai và có mức thưởng, phạt cụ thể. Cụ thể như ở lĩnh vực an toàn, ngay từ đầu năm, công ty đã triển khai để các đơn vị ký cam kết giao ước thi đua "Chấp hành nghiêm các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động và không để xảy ra tai nạn lao động".

Cùng với việc tập trung huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động, việc sử dụng, bảo quản trang thiết bị, vật tư và việc kiểm soát các chất nguy hại… đều được các đơn vị thực hiện đúng quy định. Trong 4 tháng đầu năm, toàn ngành đã thực hiện kiểm tra 2.696 lần tại hiện trường sản xuất. Qua đó phát hiện 221 trường hợp vi phạm, chiếm tỷ lệ 8,197%. Dựa trên kết quả của công tác kiểm tra an toàn này, các đơn vị, cơ sở đã tiến hành giảm thưởng đối với 84 cá nhân và phê bình bằng văn bản đối với 86 cá nhân…

 

Trong 4 tháng đầu năm, các chỉ tiêu cụ thể về sản xuất, kinh doanh của đơn vị như: Tài chính, kỹ thuật, tỷ lệ khách hàng sử dụng điện, độ tin cậy cung cấp điện… đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Sản lượng điện thương phẩm toàn công ty trong 4 tháng thực hiện được 166,67 triệu KWh, đạt 101,08% so với kế hoạch…

 

Theo ông Lưu Văn Thuấn, Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Đắk Nông, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua trong CBCNV; đồng thời, gắn các phong trào thi đua với việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đơn vị sẽ thường xuyên đổi mới hình thức và nội dung thi đua để thu hút đông đủ các đơn vị, CBCNV hưởng ứng và thực hiện hiệu quả. Năm 2018, Tổng Công ty Điện lực miền Trung đề ra chủ đề là "Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực" và "Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện". Các phong trào thi đua chính là nguồn động lực để đơn vị hoàn thành tốt kế hoạch năm 2018,

Theo Đắk Nông Online