TIN TỨC - SỰ KIỆN

Tình hình đăng tải các thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư trên các trang thông tin điện tử các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã đến ngày 20/6/2018
22/06/2018 | 07:28  | cms-view-count: 6296

1. Cổng Thông tin điện tử tỉnh

Đã đăng tải đầy đủ các thông tin về tiếp công dân (TCD) theo quy định, bao gồm Lịch TCD định kỳ của lãnh đạo tỉnh, Quy chế TCD tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh, Thông báo/Giấy mời các buổi TCD; Các văn bản thông báo, kết luận về TCD, giải quyết đơn thư, khiếu nại, cùng các quy định liên quan.

2. Trang thông tin điện tử các Sở, Ban, ngành

18/18 đơn vị đã đăng tải Lịch tiếp công dân.

18/18 đơn vị đã đăng tải Quy chế hoặc Nội quy tiếp công dân.

17/18 đơn vị đăng tải Kết quả tiếp công dân, trả lời đơn thư.

Vẫn còn 1 đơn vị chưa đăng tải đầy đủ các nhóm thông tin yêu cầu là Sở Kế hoạch và Đầu tư (chưa công khai kết quả TCD).

Các trang TTĐT của các Sở, ngành thực hiện và duy trì tốt việc công khai các thông tin về theo yêu cầu và bố trí các nội dung rõ ràng gồm: Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tư pháp.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số đơn vị chưa hiển thị ngày đăng tải hoặc chưa phân loại các thông tin một cách rõ ràng (Sở Tài chính; Sở khoa học và Công nghệ); một số trang TTĐT không thường xuyên cập nhật thông tin mới, số lượng thông tin đăng tải tính đến nay còn hạn chế như: Sở Kế hoạch và Đầu tư (3 lượt); Sở Thông tin và Truyền thông (4 lượt).

Nhiều đơn vị đã có sự phân chia thông tin thành các mục rõ ràng nhưng lại đăng tải nội dung không phù hợp với tên của mục tin, cụ thể: Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Trang thông tin điện tử UBND các huyện, thị xã

Đối với thông tin về tiếp công dân của cấp huyện: 8/8 đơn vị đã đăng tải đủ các nhóm thông tin theo yêu cầu, gồm: Lịch TCD, quy chế/nội quy TCD và các kết quả giải quyết đơn thư của cấp huyện. Ngoài ra, UBND huyện Đắk Song và Đắk Glong còn đăng tải các Thông báo, giấy mời các buổi TCD sắp diễn ra.

Về thông tin liên quan đến tiếp công dân của cấp xã: Đến nay, lịch TCD cấp xã/phường/ thị trấn đã được đăng tải trên trang TTĐT của 8/8 huyện, thị xã. Tổng số lịch TCD cấp xã/phường/ thị trấn được đăng tải là 70/71 xã/ phường/thị trấn; trong đó, UBND huyện Đắk Song chưa đăng tải đủ 100%.

Quy chế/nội quy TCD cấp xã đã được công khai trên trang TTĐT của 7/8 huyện, riêng UBND thị xã Gia Nghĩa vẫn chưa đăng tải nội dung này. Đến nay, số lượng Quy chế/ nội quy Tiếp công dân cấp xã/phường/thị trấn đã được đăng tải là 52/71 xã/phường/thị trấn. Các đơn vị đã đăng tải Quy chế/nội quy TCD cấp xã/phường/thị trấn nhưng chưa đầy đủ gồm UBND các huyện: Đắk Song, Krông Nô, Đắk R'lấp.

Về nội dung kết quả tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ở cấp xã thì hiện nay có 2 đơn vị thực hiện là UBND huyện Krông Nô và UBND huyện Đắk Song. Tuy nhiên, UBND huyện Đắk Song chưa tạo được mục để đăng tải riêng các kết quả tiếp công dân cấp xã, mà còn đăng tải chung với kết quả tiếp công dân của cấp huyện.

Chi tiết tình hình đăng tải, cập nhật thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư của các đơn vị xem tại đây

BBT