TIN TỨC - SỰ KIỆN

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ 12 (khóa XI)
28/06/2018 | 08:19  | cms-view-count: 3791

* Rà soát lại các chỉ tiêu, mục tiêu, đề ra các biện pháp, giải pháp thực hiện quyết liệt để hoàn thành nhiệm vụ năm 2018.

Ngày 27/6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 12 (mở rộng) để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2018; bàn và quyết định một số vấn đề quan trọng của tỉnh.

Các đồng chí: Lê Diễn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Thanh Danh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Bốn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lê Diễn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Sau phần phát biểu khai mạc của đồng chí Lê Diễn, trong buổi sáng, hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Bốn trình bày báo cáo tóm tắt kết quả kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Theo đó, trong 19 nhóm chỉ tiêu Nghị quyết đề ra có 7 nhóm chỉ tiêu tiến độ khá, khả năng cuối năm đạt cao hoặc vượt; 2 nhóm chỉ tiêu tiến độ trung bình, khả năng cuối năm đạt hoặc xấp xỉ đạt; các nhóm chỉ tiêu còn lại sẽ đánh giá vào cuối năm 2018. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,28%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 7.869 tỷ đồng; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 1.231 tỷ đồng, đạt 67% dự toán Trung ương giao, 62% dự toán tỉnh giao…

Ngành nông nghiệp phát triển tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng. Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục ổn định, hàng hóa đa dạng. Giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển về quy mô.

Các hoạt động văn hóa, rèn luyện thể thao cho người dân được tổ chức tốt. Công tác y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được quan tâm. Chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt. An ninh quốc phòng được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm ổn định.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng, nhất là việc chỉ đạo kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).

Đồng chí Ngô Thanh Danh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh điều hành hội nghị

Tuy nhiên, khả năng cạnh tranh của các sản phẩm công nghiệp còn hạn chế, chưa tạo thành chuỗi giá trị phù hợp với thị trường. Việc đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp còn chậm, ảnh hưởng đến thu hút đầu tư và triển khai dự án. Giải ngân vốn đầu tư đạt thấp. Công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư còn hạn chế. Nhiệm vụ quản lý đất đai, quản lý bảo vệ rừng chưa đạt kết quả như mong muốn. Việc tinh giản biên chế chưa đạt so với kế hoạch đề ra. Một số ủy ban kiểm tra chưa chủ động trong công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, thiếu quyết liệt, ngại va chạm; hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra còn thấp còn thấp…

Những tháng cuối năm 2018, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy trên các lĩnh vực; phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2018.

Cùng với đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, kiểm soát chặt chẽ chi tiêu, tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, cải thiện môi trường sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp; khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp.

Trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, tỉnh chú trọng thực hiện các nghị quyết của Trung ương khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Quy định số 101 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên...

Đồng Nguyễn Bốn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND  tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả kinh tế-xã hội  6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Tại hội nghị, cùng với làm rõ kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung thảo luận chỉ rõ nguyên nhân và đưa ra giải pháp để khắc phục những hạn chế cũng như thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra của năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung - UVTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy thông qua dự thảo báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm 6 tháng cuối năm 2018

Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Nguyễn Đình Trung - UVTVTU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thông qua dự thảo báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm 6 tháng cuối năm 2018.

Đồng chí Trương Công Hùng - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy giải trình một số vấn đề về xây dựng Đảng

Sau khi hoàn thành chương trình, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Diễn đề nghị cấp ủy rà soát lại các chỉ tiêu, mục tiêu, đề ra các biện pháp, giải pháp thực hiện quyết liệt, để hoàn thành nhiệm vụ năm 2018. UBND tỉnh cần có sự hỗ trợ, tạo điều kiện cho các ngành, địa phương trong quá trình thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, kế hoạch đề ra. UBND tỉnh cần có giải pháp để khắc phục cho được các hạn chế, yếu kém, nhất là công tác giảm nghèo để phấn đấu đến năm 2020 đưa Đắk Nông thoát khỏi tình trạng tỉnh nghèo. Các ngành, địa phương cần chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao, tránh tình trạng cứ bí, gặp khó khăn thì để đó, không tìm cách giải quyết. Công tác phối hợp giữa các ngành, địa phương cần đồng bộ, tạo sức mạnh hợp tác để thực hiện tốt các nhiệm vụ. Việc thực hiện các cơ chế, chính sách cần minh bạch, công khai để dân biết, dân hiểu, nhất là trong đền bù giải phóng mặt bằng. UBND tỉnh, các ngành, địa phương phải nắm bắt tình hình của doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ, khó khăn, tạo điều kiện, thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển. Việc phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và hoạt động du lịch cần phải tập trung quyết liệt, bài bản để tạo chuỗi giá trị sản phẩm.

Đồng chí Lê Diễn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị cần tập trung làm tốt việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế. Trong công tác cán bộ tập trung xử lý các tồn tại ở các đảng bộ, đồng thời có giải pháp đào tạo, luân chuyển, sắp xếp, bố trí cán bộ đã được quy hoạch để bảo đảm chất lượng đội ngũ cán bộ cho nhiệm kỳ tới. Các ngành, điạ phương cần tăng cường trách nhiệm, tính gương mẫu của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ để bảo đảm phục vụ nhân dân được tốt hơn. Về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh phải trên tinh thần thiết thực, ý nghĩa.

Theo Đắk Nông online