TIN TỨC - SỰ KIỆN

Phê duyệt Đề án phát triển các sản phẩm du lịch, xây dựng mô hình du dịch cộng đồng (homestay) gắn với Công viên địa chất núi lửa Krông Nô - Đắk Nông đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
02/07/2018 | 04:40  | cms-view-count: 4807

Ngày 2/7/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1014/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển các sản phẩm du lịch, xây dựng mô hình du dịch cộng đồng (homestay) gắn với Công viên địa chất núi lửa Krông Nô - Đắk Nông đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu của Đề án là xây dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc, đa dạng, đồng bộ, chất lượng; Thu hút thêm nhiều thị trường khách du lịch và các tổ chức, cá nhân đầu tư vào du lịch. Cụ thể đến năm 2020 từng bước định vị thương hiệu, hình ảnh du lịch Đắk Nông, trong đó hình ảnh biểu tượng cho du lịch Đắk Nông là khu du lịch quốc gia Công viên địa chất núi lửa Krông Nô - Đắk Nông gắn với Vườn Quốc gia Tà Đùng; đến năm 2025 sản phẩm du lịch trong Công viên địa chất núi lửa Krông Nô - Đắk Nông, Vườn Quốc gia Tà Đùng và du lịch văn hóa truyền thống sẽ là những sản phẩm thương hiệu, thu hút mạnh mẽ khách du lịch quốc tế và nội địa; đến năm 2030: Hoàn thành việc xây dựng và đầu tư đối với khu du lịch quốc gia Công viên địa chất núi lửa Krông Nô - Đắk Nông, Vườn quốc gia Tà Đùng. Sản phẩm du lịch Đắk Nông được ghi nhận, có thương hiệu trong nước và thế giới.

Để triển khai thực hiện, Đề án nêu ra 3 nhiệm vụ và 7 giải pháp thực hiện như: Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách và tăng cường năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch; Tổ chức quản lý và triển khai thực hiện quy hoạch; Đầu tư phát triển du lịch; Tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch; Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nhân lực du lịch; Bảo vệ tài nguyên môi trường, giữ gìn an ninh trật tự trong các hoạt động du lịch; Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế và xã hội hóa hoạt động du lịch.

Theo đó, UBND tỉnh giao cho các Sở, Ban ngành và UBND các huyện, thị xã một số nội dung như:

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch: phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hộ dân tham gia kinh doanh du lịch để phát triển các sản phẩm du lịch, mô hình du lịch cộng đồng (homestay) gắn với Công viên địa chất núi lửa Krông Nô - Đắk Nông; Xây dựng kế hoạch tổ chức đào tạo nguồn nhân lực về du lịch, đặc biệt là nhân lực phục vụ trực tiếp tại các mô hình du lịch homestay gắn với Công viên địa chất núi lửa Krông Nô - Đắk Nông. Chỉ đạo và tạo điều kiện cho các đơn vị kinh doanh lữ hành, vận chuyển du lịch trong tỉnh có kế hoạch khai thác kinh doanh, phục vụ du khách tham quan các sản phẩm du lịch, mô hình du lịch cộng đồng gắn với Công viên địa chất núi lửa Krông Nô - Đắk Nông.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành và địa phương định hướng phát triển nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái nông nghiệp; Đề xuất các chính sách hỗ trợ về nông nghiệp công nghệ cao để khuyến khích phát triển mô hình du lịch sinh thái nông nghiệp có khả năng phục vụ du lịch; Xây dựng kế hoạch hỗ trợ kỹ thuật, quy trình hoạt động nông nghiệp tại các mô hình sinh thái nông nghiệp; đa dạng hóa sản phẩm, giống cây trồng, vật nuôi tại các mô hình nông nghiệp công nghệ cao để phát triển du lịch sinh thái nông nghiệp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư: tham mưu tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, sản phẩm, xúc tiến thương mại, tiếp thị thông tin, hình ảnh của tỉnh nhằm tăng cường thu hút đầu tư, tạo môi trường thuận lợi nhất cho nhà đầu tư thực hiện dự án và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực du lịch.

Sở Giao thông vận tải: chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan kiểm tra chặt chẽ công tác đăng ký, đăng kiểm phương tiện chở khách du lịch theo đúng quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động vận chuyển khách du lịch theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường: Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác các khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch. 

UBND các huyện, thị xã: Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn hướng dẫn, tạo điều kiện hỗ trợ các cá nhân, tổ chức kinh doanh các sản phẩm du lịch, tổ chức mô hình du lịch homestay gắn với Công viên địa chất núi lửa Krông Nô - Đắk Nông trên địa bàn bảo đảm an ninh trật tự và các quy định liên quan về đầu tư xây dựng, kinh doanh du lịch. Tham mưu, xây dựng kế hoạch bố trí nguồn vốn để đầu tư nâng cấp hạ tầng, giao thông đến các điểm có tài nguyên du lịch, mô hình du lịch homestay gắn với Công viên địa chất núi lửa Krông Nô - Đắk Nông.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các tổ chức xã hội, đơn vị, cộng đồng dân cư làm mô hình du lịch cộng đồng (homestay) gắn với Công viên địa chất núi lửa Krông Nô - Đắk Nông: Xây dựng bộ máy quản lý, điều hành hoạt động du lịch tại điểm được chọn, hợp tác chặt chẽ với các đơn vị khác. Bố trí nguồn lực và quan tâm nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ về du lịch cho đội ngũ quản lý, nhân viên; Đầu tư hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du khách. Xây dựng giá cả dịch vụ hợp lý và cam kết thực hiện đúng giá niêm yết, giữ gìn môi trường; Bảo đảm an ninh, an toàn và vệ sinh môi trường cho du khách tham quan tại cơ sở, đơn vị. Xây dựng kế hoạch quảng bá, nâng tầm thương hiệu và chất lượng phục vụ du khách.

Huy Hoàng