TIN TỨC - SỰ KIỆN

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Nông họp đánh giá tình hình, kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018
03/07/2018 | 04:59  | cms-view-count: 5668

Chiều 3/7, UBND tỉnh tổ chức họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Đắk Nông để đánh giá tình hình, kết quả hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị và hoạt động chuyên môn của Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Nông 6 tháng đầu năm 2018; triển khai phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Nguyễn Bốn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị chủ trì phiên họp.

Đồng chí Nguyễn Bốn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

 

Theo đánh giá của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2018, công tác triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn đạt nhiều kết quả.

Tổng doanh số cho vay của chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Nông trong 6 tháng đầu năm 2018 là 430.560 triệu đồng, bằng 109,7 % so với cùng kỳ năm 2017 (Riêng cho vay hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33 đạt 25 hộ với số tiền 625 triệu đồng). Nguồn vốn từ các chương trình tín dụng ưu đãi của NHCSXH trong 6 tháng đầu năm 2018 đã giúp 15.124 lượt hộ được tiếp cận vay vốn, giải quyết việc làm cho 1.025 lao động, giúp 4.561 hộ sống ở vùng nông thôn cải tạo, sửa chữa, xây dựng mới công trình nước sạch, nhà vệ sinh hợp chuẩn, 3.016 hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn được vay vốn, 25 căn nhà được xây dựng.

Tính đến 30/6/2018, tổng dư nợ của toàn chi nhánh đạt gần 2.400 tỷ đồng, tăng 8,5% so với đầu năm 2018, hoàn thành 99,14% kế hoạch tín dụng giao trong năm và 91,87% kế hoạch giao tăng trưởng. Trong đó,  tổng nguồn vốn ủy thác qua 4 tổ chức hội, đoàn thể, gồm:  Phụ nữ, Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên là hơn 2.370 tỷ đồng, chiếm 99,84% tổng dư nợ toàn chi nhánh. Toàn tỉnh hiện có 69.386 hộ nghèo, gia đình thuộc diện chính sách đang được vay vốn ưu đãi. Đặc biệt, số hộ đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận vốn tín dụng tăng rõ rệt, được vay vốn ngày càng nhiều, việc quản lý, sử dụng tiền vốn vay có hiệu quả, sử dụng đúng mục đích. Cụ thể, toàn tỉnh có 36.266 hộ đồng bào dân tộc thiểu số còn dự nợ, chiếm 85% số hộ đồng bào trong toàn tỉnh; trong đó, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ chiếm 91%.

Hiện nay, chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Nông đã xây dựng được 1.457 Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) trên khắp các thôn, buôn trên địa bàn tỉnh, với chất lượng hoạt động ngày càng được nâng cao; 95% Tổ xếp loại tốt, 5% số lượng Tổ xếp loại khá, không có Tổ xếp loại trung bình và yếu. Tổ TK&VV không chỉ là cánh tay nối dài của NHCSXH, giúp chuyển tải nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng, trực tiếp thực hiện một số nội dung được NHCSXH ủy nhiệm mà còn tích cực vận động hộ vay vốn tham gia tiền gửi Tổ viên để tạo thói quen tiết kiệm trọng cộng đồng người nghèo, bước đầu là tiết kiệm trong sản xuất, tiết kiệm trong chi tiêu, tiếp đó hướng tới tạo lập nguồn vốn để khi đến hạn trả nợ cuối cùng giảm áp lực về nguồn tiền trả nợ hoặc dùng để mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh. Đến nay, tiền gửi qua Tổ TK&VV đạt hơn 59,7 tỷ, chiếm 2,56% so với tổng dư nợ toàn chi nhánh.

Ông Đào Thái Hòa - Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh trình bày kết quả hoạt động tín dụng chính sách 6 tháng đầu năm 2018

 

Tuy vậy hoạt động của Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Nông trong thời gian qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Tại các địa phương, nhất là cấp xã việc triển khai thực hiện công tác hỗ trợ lãi suất cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ theo Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND chưa được tuyên truyền rộng rãi dẫn đến người vay ngại làm thủ tục hoặc người vay không thực hiện trả lãi vì nghĩ rằng đã được nhà nước hỗ trợ. Công tác triển khai cho vay hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ còn chậm, nguyên nhân chủ yếu do hộ nghèo không có nguồn lực để đối ứng với vốn vay khi triển khai thực hiện. Bên cạnh đó chính quyền địa phương cấp xã chưa quyết liệt chỉ đạo đến việc xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, công tác truyền thông, thông tin, vận động hộ gia đình để xây dựng nhà chưa tốt.

Trong quý III và 6 tháng cuối năm 2018, chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Nông sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Phối hợp với các tổ chức nhận ủy thác và chính quyền địa phương các cấp để tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng, phấn đấu giữ vững và từng bước giảm nợ quá hạn so với đầu năm; tiếp tục kiện toàn Ban quản lý Tổ TK&VV, coi đây là việc làm thường xuyên và liên tục, duy trì không còn Tổ trung bình và yếu kém, Tổ xếp loại tốt trên 95%.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn yêu cầu trong 6 tháng cuối năm 2018, UBND các huyện, thị xã tiếp tục quan tâm bổ sung thêm nguồn vốn sang NHCSXH để tạo điều kiện cho hộ nghèo và chính sách tại địa phương được vay vốn. Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH các huyện, thị xã tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát dưới cơ sở về công tác bình xét hộ vay đúng đối tượng, tăng cường công tác kiểm tra vốn vay; tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng chính sách tại địa phương, tạo nguồn vốn cho vay quay vòng đối với hộ nghèo và hộ gia đình chính sách. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các địa phương hoàn thành công tác cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, trong đó, chú trọng phối hợp với cấp xã để bình xét đối tượng chính xác, đúng quy định, cho vay tới hộ có nhu cầu bức thiết về nhà ở. Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn cũng yêu cầu chính quyền địa phương các cấp chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền về chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng và Nhà nước đến với người dân; thực hiện niêm yết công khai các chính sách ưu đãi về tín dụng đối với người nghèo và các hộ dân tộc thiểu số của Chính phủ, HĐND và UBND tỉnh tại các Tổ tiết kiệm và vay vốn để bà con được biết và tiếp cận, thụ hưởng.

Sam Nguyễn