TIN TỨC - SỰ KIỆN

Hội nghị giao ban báo chí tháng 6 năm 2018
05/07/2018 | 02:59  | cms-view-count: 3076

Ngày 05/7/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đã phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 6 năm 2018 nhằm đánh giá kết quả hoạt động báo chí, xuất bản. Tham dự Hội nghị có các đồng chí là lãnh đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh có liên quan; các cơ quan báo chí địa phương và các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh. Đồng chí: Nguyễn Văn Vân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Theo đánh giá tại Hội nghị trong tháng 6 năm 2018, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã bám sát định hướng tuyên truyền, đưa tin về diễn biến tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh, những sự kiện nổi bật của tỉnh, của đất nước diễn ra trong tháng 6.

Đặc biệt trong tháng 6 báo chí đã tập trung tuyên truyền về diễn biến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV và hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông tại kỳ họp; thông tin về đoàn Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại các địa phương sau kỳ họp. Thông tin các nội dung Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XII; Hội nghị của UBND tỉnh đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm; thông tin về các hoạt động Kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2018); tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018); tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh (01/01/2004 – 01/01/2019)…

Tuy nhiên, hoạt động báo chí trong tháng chưa chú trọng truyên truyền công tác thông tin đối ngoại. Phiên bản tiếng Anh của một số trang thông tin điện tử chậm cập nhật tin bài. Một số trang thông tin điện tử chưa làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng...

Đại biểu các Sở, ngành đóng góp ý kiến định hướng tuyên truyền trong tháng 7

Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã định hướng trong tháng 7 báo chí tiếp tục tuyên truyền về các hoạt động chính trị, thời sự kinh tế - xã hội nổi bật trong tỉnh; tuyên truyền các Nghị quyết của Trung ương và địa phương; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm của đất nước; tuyên truyền kịp thời các sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng của địa phương, đất nước. Công tác chỉ đạo, quản lý và điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội. Trọng tâm là diễn biến, kết quả Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa III. Tuyên truyền về những nội dung trọng tâm các nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 7 (Khóa XII). Thông tin về những giải pháp cần triển khai để tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tường, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương4, Khóa XII. Thông tin về kết quả thực hiện việc phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh và các địa phương 6 tháng đầu năm 2018 và các nhiệm vụ trọng tâm đã được BCH Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xác định…

Tấn Lê