TIN TỨC - SỰ KIỆN

Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết
06/07/2018 | 09:23  | cms-view-count: 7328

Ngày 5/7, Ban Kinh tế Ngân sách, HĐND tỉnh tổ chức họp để thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa III.

Ông Nguyễn Đức Hải, Phó Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Đại diện các Sở, ngành liên quan tham dự.

Ông Bùi Văn Đồng, Trưởng phòng Quản lý ngân sách (Sở Tài chính) trình bày báo cáo về thu, chi ngân sách nhà nước

Các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận, cho ý kiến các dự thảo báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh. Cụ thể, về Dự thảo Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 tỉnh Đắk Nông, nhiều đại biểu cho rằng, trong chi ngân sách, kinh phí chi thường xuyên để chi cho hội họp, mua sắm tài sản còn nhiều. Báo cáo cần tách bạch rõ nội dung tiết kiệm, nội dung chống lãng phí. Trong nội dung chống lãng phí, báo cáo cần bổ sung, nêu rõ tình trạng lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là khâu chủ trương, quy hoạch.

Ông Nguyễn Dưỡng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giải trình về vấn đề chi đầu tư phát triển đạt kết quả thấp

Về Dự thảo Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2017, tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, các đại biểu cho rằng, việc chuyển nguồn, nhất là chuyển nguồn trong chi thường xuyên còn lớn, xảy ra liên tục ở các lĩnh vực như: y tế, giáo dục, khoa học công nghệ. Vì vậy, báo cáo cần xác định nguyên nhân để xảy ra tình trạng này là do các đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ hay do khâu lập dự toán không sát. Trong chi đầu tư phát triển, báo cáo cần làm rõ nguyên nhân đạt thấp cụ thể là do vướng khâu giải phóng mặt bằng, do cơ chế, chính sách...

Ông Nguyễn Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tư pháp góp ý về vấn đề chống lãng phí khâu quy hoạch trong lĩnh vực đầu tư phát triển

Đối với Dự thảo Nghị quyết ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Nông, các đại biểu cơ bản thống nhất về cả thể thức và nội dung như dự thảo.

Bà Hồ Thị Nghĩa, Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh góp ý vấn đề liên quan đến công tác chuyển nguồn trong chi đầu tư phát triển

Trên cơ sở ý kiến góp ý của các đại biểu, Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị đơn vị soạn thảo bổ sung, hoàn thiện các báo cáo, dự thảo nghị quyết để Thường trực HĐND tỉnh thống nhất, trình Kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

Ông Nguyễn Đức Hải, Phó Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu tại buổi thẩm tra

Theo Đắk Nông Online