TIN TỨC - SỰ KIỆN

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông thôn, nông dân
11/07/2018 | 09:16  | cms-view-count: 4166

Chiều ngày 9/7, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện thị xã. Các đồng chí Nguyễn Bốn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Cao Huy - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Tôn Thị Ngọc Hạnh - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Toàn ảnh Hội nghị

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì ở mức tăng trưởng cao; Công nghiệp xây dựng và các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển khá. Chất lượng giáo dục, y tế được nâng lên; các hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức đa dạng. Nông nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, áp dụng các quy trình sản xuất tốt có năng xuất, chất lượng cao…
Năm 2017, tổng sản phâm toàn ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt 7.844 tỷ đồng, chiếm 44,11% cơ cấu kinh tế của tỉnh, tăng 4.012 tỷ đồng so với năm 2008. Lương thực bình quân đầu người năm 2008 là 571 kg/người, đến năm 2017 đã đạt 637 kg/người, tăng lên 111,45% so với năm 2008; Tốc độ tăng trưởng của ngành nông, lâm nghiệp năm 2017 đạt 5,95%. Bình quân từ năm 2008 đến nay tốc độ tăng trưởng trên 6%.

Giá trị sản phẩm trồng trọt trên 01 ha canh tác năm 2017 đạt 85,14 triệu đồng, tăng 51,07 triệu đồng so với năm 2008 (năm 2008 chỉ đạt 34,07 triệu đồng/ha); Giá trị sản phẩm thủy sản trên 01 ha canh tác năm 2017 đạt 122,44 triệu đồng, tăng 78,12 triệu đồng so với năm 2008 (năm 2008 chỉ đạt 44,32 triệu đồng/ha).

Sau 07 năm (từ năm 2011 - 2017) tích cực triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới thì bình quân chung toàn tỉnh đã đạt 11,84 tiêu chí/xã, tăng 8,74 tiêu chí/xã so với năm 2011; đến nay đã có 10/61 xã đạt chuẩn nông thôn mới chiếm 16,39%; số xã đạt từ 15-18 tiêu chí có 03 xã, chiếm 4,92%; số xã đạt từ 10-14 tiêu chí có 32 xã, chiếm 52,46%; số xã đạt từ 5-9 tiêu chí có 16 xã, chiếm 26,3% và không còn xã nào đạt dưới 5 tiêu chí. Trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, đến nay kết cấu hạ tầng có bước phát triển khá, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, hệ thống giao thông nông thôn, trường học, chợ, trạm y tế, kênh mương, cầu cống, nước sinh hoạt, nhà văn hoá cộng đồng và các công trình thủy lợi đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.
Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục xác định việc tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, giảm lạm phát, trọng tâm là đột phá vào nông nghiệp công nghệ cao, khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản, phát triển công nghệ chế biến nông lâm sản; xây dựng đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phát triển nguồn nhân lực và thu hút đầu tư; đẩy mạnh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn; bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội; phát triển đồng bộ sự nghiệp giáo dục – đào tạo, ý tế, văn hóa – xã hội, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo; nâng cao đời sống vật chất tinh thần của dân cư nông thôn, tăng hiệu quả sản xuất nông nghiệp; giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội; tạo nền tảng phát triển vững chắc hơn cho những năm tiếp theo.

Đồng chí Nguyễn Bốn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Bốn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, ngành, ngân hàng thương mại tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc để giải quyết nhu cầu vay vốn của nông dân. Yêu cầu các đơn vị chuyên môn rà soát lại quy hoạch, nhất là đất đai, rừng, phát triển sản xuất. Sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, toàn diện, tạo sản phẩm, thương hiệu riêng. Tập trung truyên truyền nâng cao nhận thức để nhân dân thấy rõ vai trò của Nghị quyết đối với đời sống…


Tấn Lê