TIN TỨC - SỰ KIỆN

Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo trình Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh
12/07/2018 | 08:18  | cms-view-count: 3696

Ngày 11/7, Ban Kinh tế Ngân sách, HĐND tỉnh Đắk Nông tổ chức thẩm tra các báo cáo trình Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa III. Ông Nguyễn Đình Đạo - Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cùng đại diện các Sở, Ban, ngành liên quan tham dự.

Ông Nguyễn Dưỡng - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư trình bày báo cáo về bổ sung phát triển kinh tế, xã hội năm 2017; tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về các Báo cáo trình Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh sắp tới. Cụ thể, về Dự thảo Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả phát triển kinh tế, xã hội năm 2017, tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018, các đại biểu cho rằng, báo cáo cần bổ sung, làm rõ một số vấn đề liên quan đến tốc độ tăng trưởng kinh tế, nhất là tăng trưởng trong lĩnh vực nông nghiệp; việc xử lý, kết quả giải quyết vướng mắc đang tồn tại ở 5 cụm công nghiệp trên địa bàn.

Ông Phan Văn Hoàng - Phó Cục trưởng Cục Thống kê Đắk Nông giải trình về kết quả tăng trưởng kinh tế trong 6 tháng đầu năm 2018

Dự thảo báo cáo cần phản ánh rõ số liệu liên quan đến lĩnh vực trồng rừng; các chính sách dân tộc, tôn giáo; quốc phòng an ninh. Đối với lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản, báo cáo cần phản ánh được quá trình xử lý những tồn tại về ô nhiễm môi trường xảy ra ở một số địa bàn trong thời gian qua.

Ông Phan Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng giải trình một số vấn đề liên quan đến quy hoạch đô thị

Về phần giải pháp 6 tháng cuối năm 2018, Dự thảo báo cáo cần bổ sung giải pháp thực hiện các chỉ tiêu về bảo hiểm xã hội, độ che phủ rừng; chủ trương thu hồi dự án, thu hồi đất đối với các dự án xã hội hóa không khả thi.

Ông Lê Quốc Đông - Phó Ban Pháp chế, HĐND tỉnh góp ý báo cáo cần phản ánh rõ một số kết quả về thu hút đầu tư trong 6 tháng đầu năm 2018

Đối với Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, các đại biểu cho rằng một số nội dung, đề mục chưa tách bạch được đầy đủ số liệu chuyển nguồn chi trong năm 2017 sang 2018 là bao nhiêu, có đúng quy định hay không. Báo cáo cần trình bày rõ nguyên nhân các dự án đã nghiệm thu, hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2017 trở về trước nhưng trong 6 tháng đầu năm 2018, thủ tục giải ngân không đạt.

Ông Phan Quốc Lập - Phó Trưởng Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh đề nghị đơn vị liên quan giải trình một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực giáo dục

Trên cơ sở ý kiến góp ý của các đại biểu, Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị đơn vị soạn thảo bổ sung, hoàn thiện các báo cáo, dự thảo nghị quyết để Thường trực HĐND tỉnh thống nhất, trình Kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

Ông Lê Kim Huy - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh góp ý một số vấn đề liên quan đến chính sách tín dụng trong vùng đồng bào dân tộc

Ông Nguyễn Đình Đạo - Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi thẩm tra

Theo Đắk Nông Online