TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6
18/07/2018 | 09:37  | cms-view-count: 4198

Trong 2 ngày 16-17/7, Thường trực HĐND tỉnh Đắk Nông do đồng chí Lê Diễn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét cho ý kiến đối với 16 báo cáo, tờ trình đề án, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh và các ngành trình kỳ họp thứ 6 HĐND khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021. Trong đó, nhiều báo cáo, tờ trình đề án, dự thảo nghị quyết được các đại biểu phân tích, làm rõ các vấn đề liên quan.

Đồng chí Lê Diễn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, các đơn vị liên quan nhanh chóng hoàn thiện các văn bản đã được đóng góp ý kiến để phục vụ kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa III

Cụ thể như Báo cáo tóm tắt đánh giá bổ sung về kết quả phát triển kinh tế, xã hội năm 2017 và tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo tóm tắt đánh giá bổ sung của UBND tỉnh về kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2017, tình hình thực hiện nhiệm vụ thu và chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm, phương hướng và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định tỷ lệ, định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu trong việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020; Tờ trình dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững tỉnh Đắk Nông đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Tờ trình dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án Quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn Đắk Nông đến năm 2030, định hướng đến 2035; dự thảo Nghị quyết về khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể và hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông.

Ông Nguyễn Tấn Bi - Giám đốc Sở Tài chính trình bày Báo cáo tóm tắt đánh giá bổ sung về kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018

Phiên họp cũng cho ý kiến đối với các công văn, tờ trình của UBND tỉnh liên quan đến các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp. Cụ thể, công văn về việc hoàn trả số tiền Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh nhà đã tạm ứng cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh; xây dựng chế độ hỗ trợ cho đối tượng là phóng viên tham gia các cuộc họp báo, giao ban báo chí tổ chức trên địa bàn tỉnh; thực hiện nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; bổ sung chức năng, nhiệm vụ mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp.

Ông Nguyễn Đình Đạo - Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh Báo cáo thẩm tra đánh giá bổ sung về kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018

Phiên họp cũng xem xét cho ý kiến về kết quả giám sát của HĐND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh. Văn phòng HĐND tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh và một số nội dung liên quan phục vụ kỳ họp thứ 6.

Đồng chí Nguyễn Thị Hoa - UVTVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đóng góp một số ý kiến liên quan đến tình hình phát triển kinh tế-xã hội

Ông Lưu Văn Trung - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đóng góp ý kiến liên quan đến dự thảo Nghị quyết khuyến khích đầu tư, hỗ trợ vào tỉnh Đắk Nông

Theo Đắk Nông Online