TIN TỨC - SỰ KIỆN

Kết thúc kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021
26/07/2018 | 07:53  | cms-view-count: 4395

* Thông qua 14 nghị quyết. *Tập trung đổi mới để hoàn thành các mục tiêu, nghị quyết đã đề ra.

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 25/7, kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành các nội dung đề ra. Đồng chí Lê Diễn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh chủ trì.

Đồng chí Lê Diễn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, tập trung đổi mới để hoàn thành các mục tiêu, nghị quyết đã đề ra

Sau phiên chất vấn, kỳ họp đã tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm 2 Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Ngọc Chương do nghỉ công tác chờ nghỉ hưu và ông Mai  Vinh  Quang do nghỉ hưu theo chế độ; bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa III, đối với Đại tá Lê Văn Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh; đồng thời bãi nhiệm đại biểu HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Nguyễn Thị Thu Thúy, thuộc đơn vị bầu cử số 4, huyện Đắk R'lấp.

Đồng chí Lê Diễn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa III

Sau khi thống nhất một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau, với sự nhất trí cao, kỳ họp đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết: Quy định về khuyến khích, hỗ trợ, đầu tư vào tỉnh Đắk Nông đến năm 2020; Quy định tỷ lệ, định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tấng thiết yếu trong việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020; Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Nông; Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững tỉnh Đắk nông đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2030, định hướng đến năm 2035; Giao tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, biên chế các hội có tính chất đặc thù năm 2018 tỉnh Đắk Nông;  Quyết định giao biên chế công chức; hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ hưởng lương từ ngân sách Nhà nước của các cơ quan hành chính Nhà nước năm 2018 tỉnh Đắk Nông; Đổi tên bon Phung thuộc xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức thành tên bon Đắk N'Jut; Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019; Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực thẩm trên địa bàn tỉnh; Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019.

Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lê Diễn nhấn mạnh, về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, HĐND tỉnh thống nhất và đánh giá, trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước, song kinh tế, chính trị được ổn định và phát triển, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh vẫn được giữ vững và có nhiều kết quả tích cực. Trong đó, nổi bật là các chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế; thu ngân sách nhà nước; tổng vốn đầu tư toàn xã hội; đào tạo lao động và giải quyết việc làm… đều vượt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần nhìn nhận rõ những vấn đề còn hạn chế, thiếu sót cần khắc phục kịp thời trong thời gian tới. Đó là, công tác quản lý đất đai, quản lý bảo vệ rừng còn nhiều hạn chế, diễn biến phức tạp; hoạt động của các cụm công nghiệp chưa hiệu quả, dẫn đến lãng phí trong đầu tư, sử dụng đất; công tác triển khai đầu tư xây dựng cơ bản chậm, tỷ lệ giải ngân thấp; việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu; một số cán bộ, công chức thiếu tinh thần trách nhiệm, còn biểu hiện sách nhiễu; một số loại hình tệ nạn xã hội có dấu hiệu gia tăng như buôn bán, sử dụng ma túy, xâm hại trẻ em; công tác giảm nghèo tuy đã được quan tâm đúng mức nhưng tỷ lệ giảm nghèo chưa cao, tái nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số có xu hướng tăng; tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo còn chậm, chưa dứt điểm nên còn tiềm ẩn những nhân tố có thể gây mất ổn định ở địa phương…

Đồng chí Lê Diễn đề nghị, với sự quyết tâm, chủ động của cả hệ thống chính trị, toàn tỉnh cần khắc phục những hạn chế, tiếp tục tập trung đổi mới để hoàn thành các mục tiêu, nghị quyết đã đề ra. Toàn tỉnh thực hiện sáng tạo, linh hoạt các chính sách của Trung ương phù hợp với đặc điểm của địa phương. Các ngành, địa phương chủ động trong quản lý, điều hành ngân sách, đảm bảo chi trong dự toán và đúng mục tiêu được phê duyệt. Các đơn vị tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, cấp bách. Hiệu quả quản lý nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, làm ăn có lãi cần được chú trọng. Các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, thực hiện các mục tiêu giảm nghèo có trọng tâm, bền vững.

Kỳ họp đã thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Đặc biệt, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai tốt một số nhiệm vụ, cụ thể như: triển khai thực hiện hiệu quả công tác quản lý đất đai gắn với quản lý dân cư theo tinh thần Nghị quyết 05-NQ/TU của Tỉnh ủy; tập trung bảo vệ nghiêm diện tích rừng hiện có và chủ động ngăn chặn, phát hiện, xử lý kịp thời các vụ vi phạm lâm luật; đẩy nhanh tiến độ trồng rừng theo kế hoạch đề ra; thực hiện tốt đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, tăng cường hợp tác quốc tế, tranh thủ mọi nguồn lực bên ngoài để phát triển kinh tế; đẩy mạnh hợp tác kinh tế với các tỉnh lân cận trong khu vực và trên cả nước; tăng cường củng cố quốc phòng an ninh cả về tiềm lực và thế trận, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đặc biệt tại các khu vực trọng điểm, vùng biên giới; xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc.

Sau khi hoàn thành các nội dung theo chương trình, kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành bế mạc vào chiều cùng ngày.

Theo Đắk Nông Online