TIN TỨC - SỰ KIỆN

Kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng
01/08/2018 | 08:07  | cms-view-count: 3223

Chiều 31/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930-1/8/2018). Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương tham dự.

Các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống 88 năm vẻ vang của ngành Tuyên giáo

Ôn lại truyền thống vẻ vang cho thấy, 88 năm qua, Đảng luôn coi công tác tuyên giáo là mặt trận hàng đầu, lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng, chế độ. Trong đó, ngành Tuyên giáo đã đóng góp quan trọng, to lớn vào việc hình thành cương lĩnh, đường lối chính trị đúng đắn của Đảng, đưa cách mạng Việt Nam giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, từ giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc và mở ra thời kỳ đổi mới đất nước với nhiều thành tựu to lớn.

Đại diện lãnh đạo Báo Đắk Nông phát biểu tại lễ kỷ niệm

Đối với tỉnh Đắk Nông, công tác tuyên giáo cũng có bề dày lịch sử, đánh dấu bằng hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân theo Đảng và cách mạng của Chi bộ đảng thành lập trong Nhà ngục Đắk Mil từ năm 1943. Từ đó cho đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, công tác tuyên giáo đã có nhiều đóng góp quan trọng, đem lại những kết quả quan trọng trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, góp phần tích cực vào việc ổn định chính trị.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đắk Mil chia sẻ kỷ niệm trong quá trình công tác

Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, nhiều đề án, chỉ thị, chương trình hành động của Tỉnh ủy do Ban Tuyên giáo tham mưu ban hành đã đi vào cuộc sống, bước đầu đã đem lại những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về tư tưởng, chính trị, văn hóa và đạo đức.

Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp công tác tuyên giáo" của Ban Tuyên giáo Trung ương cho các cá nhân

Nhân dịp này, thừa ủy quyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp công tác tuyên giáo" của Ban Tuyên giáo Trung ương cho một số cá nhân của tỉnh.

 

Theo Đắk Nông Online