TIN TỨC - SỰ KIỆN

Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
20/07/2018 | 11:12  | cms-view-count: 7979

Ngày 19/7/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Đắk Nông tại Quyết định số 1115/QĐ-UBND ngày 19/7/2018.

Theo đó, Ngày tựu trường đối với Giáo dục mầm non và cấp tiểu học: ngày 27/8/2018;  Cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông: ngày 20/8/2018; Giáo dục thường xuyên: ngày 29/8/2018.

Ngày khai giảng: Ngày 05/9/2018.

Thời gian tuyển sinh, cụ thể như sau:

- Duyệt kết quả tuyển sinh giáo dục thường xuyên (trung học cơ sở và trung học phổ thông): Ngày 02/11/2018.

- Hoàn thành tuyển sinh lớp 6 trung học cơ sở và lớp 10 trung học phổ thông năm học 2019-2020 trước ngày 31/7/2019.

- Hoàn thành tuyển sinh lớp 1 năm học 2019-2020 trước ngày 10/8/2019.

Bên cạnh đó, tại Kế hoạch còn quy định thời gian năm học tương ứng cho các cấp; thời gian tổ chức các kỳ thi; thời điểm kết thúc năm học; thời điểm xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, tốt nghiệp đợt 1 đợt 2 đối với giáo dục thường xuyên;...

UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm hướng dẫn và triển khai thực hiện Kế hoạch năm học 2018-2019.

Chi tiết Kế hoạch.

X.R