TIN TỨC - SỰ KIỆN

Tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn Ngân hàng Thế giới trên địa bàn tỉnh
03/08/2018 | 04:02  | cms-view-count: 4653

Sáng ngày 03/8/2018, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) tỉnh Đắk Nông tổ chức họp bàn giải pháp xử lý và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh.

Cuộc họp do đồng chí Trương Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì, với sự tham dự của các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo và lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

Toàn cảnh cuộc họp

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kết quả thực hiện giải ngân kế hoạch vốn năm 2017 đến hết ngày 31/12/2017 đạt 64,2% kế hoạch. Năm 2017, UBND các huyện (chủ đầu tư dự án) chủ yếu thực hiện giai đoạn khảo sát thiết kế, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật cho Hợp phần 1 (cấp nước nông thôn) và Hợp phần 2 (Hợp phần vệ sinh nông thôn). Đối với Hợp phần 3 (Nâng cao năng lực, truyền thông; kiểm tra, giám sát và đánh giá): các Sở, ngành được giao nhiệm vụ xây dựng, phê duyệt và thực hiện xong các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình,... vệ sinh trường học; đã hoàn thành 25 hoạt động tăng cường năng lực đã được phê duyệt và thực hiện.

Cũng tại báo cáo nêu trên, năm 2018 (tính đến hết tháng 7) chỉ có 8 công trình cấp nước được phê duyệt báo cáo kỹ thuật, lập mã dự án theo quy định; các tiểu hợp phần còn lại đang hoàn thiện báo cáo kinh tế kỹ thuật, lập mã dự án và đang thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh. Dự kiến kết quả đạt được năm 2018: 10 xã đạt vệ sinh toàn xã, 28 công trình nước sạch, nhà vệ sinh trường học, hỗ trợ xây dựng 509 nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình, 1.238 đấu nối nước từ nguồn vốn khác,...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (vay vốn WB) trên địa bàn tỉnh cũng gặp không ít những khó khăn, vướng mắc: nguồn vốn Chương trình hàng năm cấp về cho tỉnh chậm; địa phương không có vốn ứng trước; công tác phối hợp giữa các Sở, ngành, địa phương chưa chặt chẽ nên khi triển khai còn nhiều lúng túng; các tiểu hợp phần triển khai tại cơ sở còn nhỏ, lẻ, quá trình điều tra, rà soát không đủ tỷ lệ đấu nối, các nguồn lực không tập trung, các đơn vị chủ trì các hợp phần thuộc các lĩnh vực khác nhau nên khó khăn trong quản lý, điều hành và triển khai thực hiện.

Đại diện Sở NN&PTNT báo cáo kết quả và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án

Kết luận cuộc họp, đồng chí Trương Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu các Sở, Ban ngành, UBND các huyện tăng cường sự phối hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo phải cử cán bộ chuyên trách cùng làm việc với UBND các huyện rà soát, xác định những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ kịp thời; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn đối ứng để UBND các huyện triển khai thực hiện đạt kế hoạch đề ra; UBND các huyện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hợp phần nước sạch, nhà vệ sinh ở nông thôn, tạm ứng kinh phí hỗ trợ cho các hộ dân đã xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh theo quy định, chú trọng công tác tuyên truyền để người dân nhận thức rõ tầm quan trọng của chương trình và tham gia thực hiện.

H.M