TIN TỨC - SỰ KIỆN

Bổ sung, hoàn thiện kiến thức tương đương trình độ Trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ Công an tỉnh Đắk Nông
08/08/2018 | 09:13  | cms-view-count: 3228

Chiều ngày 6/8, Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng bổ sung, hoàn thiện kiến thức tương đương trình độ trung cấp lý luận chính trị khóa I – năm 2018 cho 100 cán bộ, chiến sỹ đã tốt nghiệp Đại học giữ chức vụ từ Phó đội trưởng trở lên hiện đang công tác tại các đơn vị, Công an 8 huyện, thị xã.

Toàn cảnh hội nghị
 

Khóa học diễn ra trong thời gian 28 ngày. Các học viên sẽ được học tập 17 chuyên đề, trong đó chủ yếu tập trung nghiên cứu về Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vận dụng trong công tác Công an; Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam và nghiệp vụ công tác Đảng liên quan đến lĩnh vực công tác của lực lượng CAND… Bên cạnh việc bổ sung và hoàn thiện kiến thức về lý luận chính trị đạt trình độ tương đương trung cấp theo chương trình hiện hành, khóa học còn góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng nhằm đáp ứng yêu cầu công tác của lực lượng Công an trong tình hình hiện nay.

Quỳnh Bình